Starte ny liste

Registrering av lister

Frist for å stille liste er 15. februar. Man må melde inn hvilket navn lista skal ha og hvem som er leder og valgansvarlig for lista på e-post: post@sp.uio.no. Fristen for å melde inn komplett liste er 2. mars kl. 12.00.

 

Krav til fremming av lister

En liste kan fremmes dersom disse kravene er oppfylt: 

  • Kandidatene må være semesterregistrert ved Universitetet i Oslo i valgsemesteret. Studentersom har fått innvilget permisjon av UiO er likevel valgbare.
  • Kandidaten er i dette Studentparlamentsvalget ikke oppført på mer enn en liste til hvert valg.

Lederen av lista som stiller til valg plikter å ha kontaktet og forespurt alle kandidater på listen. Kun kandidater som ha takket ja, kan stå på listen. Dersom Valgstyret blir klar over at en kandidat ikke ønsker å stå på listen eller er valgbar, skal denne kandidaten strykes av listen før valget. Listen skal inneholde fullt navn, e-postadresse samt studieretning eller studieprogram, for alle kandidatene på listen. På den enkelte liste som framlegges velgerne, skal det framkomme alle kandidatenes navn og studieretning eller studieprogram.

 

Har du spørmål, ta gjerne kontakt med Linnea Alexandra Barberini, valgansvarlig i Studentparlamentet på e-post: linnea.barberini@sp.uio.no.

Publisert 1. feb. 2021 10:42 - Sist endret 23. juli 2021 22:44
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere