English version of this page

 Henke og Thom-listen (HTML)

Logo Henke og Thom-listen

Facebook HTMLInstagram HTMLStem her

Kontaktperson: 

Thomas Huh Tangen 


Topp 5 saker

  1. Frivillighet skal styre studentparlamentets virksomhet, og et økt fokus på frivillighet som sådan.
  2. Gi alle studentene ved UiO eierskap til studentpolitikken.
  3. Det skal ikke være nødvendig å stille under en liste.
  4. Legge bedre til rette for studentforeninger og -engasjement.
  5. Et friere og mer pragmatisk arbeidsutvalg.

Gruppebilde HTML

Henke-Thom – en kjærlighetserklæring til frivilligheten

Her har du to gode kompiser som fikk en glimrende idé om å stille til valg i Studentparlamentet!

 

Etter at vi fikk to mandater sist valg, har vi det siste året jobbet for å sette mer fokus på studentfrivilligheten, blant annet med gjennomslag for at Studentparlamentet skal fokusere på opprettelsen av et oppstartsstipend for nye studentforeninger og verning om retten til å drive foreningsvirksomhet. Vi har dessuten jobbet med å belyse viktigheten av et aktivt og levende studentmiljø og et demokratisk forankret studentparlament.

 

Vi vil gi alle UiOs flotte og engasjerte studenter eierskap til studentpolitikken, og det skal være frivilligheten som råder Studentparlamentets virksomhet. Det er nemlig frivillighet som er hjørnesteinen rundt all studentaktivitet, ikke pomp og prestisje. Derfor mener vi for eksempel at det ikke skal måtte være nødvendig å stille under liste for å kunne engasjere seg i studentpolitikk. Ikke nødvendigvis at listene skal fjernes – de tjener sin nytte i å organisere ideer og verdier – men tillat nå studentene å engasjere seg som uavhengige kandidater! Vi trenger et arbeidsutvalg som ikke er bundet av proforma, men som kan jobbe mer effektivt og målrettet mot studentvelferd. Vi trenger en kanalisert innsats for å jobbe for studentenes interesser.

 

I Henke og Thom-listen mener vi at det å drive et prosjekt, er noe som bør springe ut fra ekte og purt engasjement. Ønsket om økt fokus på frivillighet er ikke noe som gjelder eksklusivt for Studentparlamentet, men for studenthverdagen som sådan.

 

Gjengen vi har med oss har vokst seg større og mer mangfoldig enn sist. Vi stiller med en valgliste på fireogtredve helt fantastisk flotte kandidater, alle med ulik bakgrunn og ulike meninger, men alle like egnet til å sitte som tillitsvalgte. Alle våre kandidater, skulle de havne i Studentparlamentet, er fristilte i sakene som voteres over.

 

Til slutt ønsker vi å komme med en oppfordring til alle studenter om å engasjere seg! Om ikke i studentpolitikk, i en forening eller annen studentaktivitet. Det er tøffe tak vi studenter tar og vi ønsker at alle skal få sette sitt preg på dette fantastiske universitetet vi har!


Toppkandidater

Thomas Huh Tangen
1. kandidat: Thomas Huh Tangen (23 år)
Studerer: Statsvitenskap på SV
Favorittsted på UiO: BL10-214
Henrik Vincent Fiske Vassal
2. kandidat: Henrik Vincent Fiske Vassal (22 år)
Studerer: Informatikk: design, bruk og interaksjon på MatNat
Favorittsted på UiO: U1-kjelleren
Kaia Jinling Utheim Surland
3. kandidat: Gyda Elisa Sæther (22 år)
Studerer: Informatikk: programmering og systemarkitektur på MatNat
Favorittsted på UiO: Escape

Ta kontakt med listeleder Thomas Huh Tangen om du lurer på noe mer.

Publisert 23. mars 2021 09:58 - Sist endret 26. apr. 2022 17:02
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere