English version of this page

A-lista (AL)

Vi i A-lista tror på solidaritet, akademisk frihet og fellesskap! A-listas jobb er å være stemmen for en bedre hverdag og fremtid for alle studenter. Derfor vil vi kjempe for at din studiehverdag skal bli enklere og bedre. Vi ønsker et åpent universitet for alle, og A-lista vil være garantisten for kvalitet i din studietid. Vi har tatt kampene, og vil fortsette å kjempe. Derfor håper vi nå på ny tillit fra studentene til å fortsette kampen.

Toppkandidater

1. kandidat: Eivind Yrjan Stamnes
Studerer offentlig administrasjon og ledelse. At halvparten av alle studenter bekymrer seg for arbeidsledighet er høye tall. Karrieresentret må få en integrert plass på studiene våre og UiO må tilby mer praksis til de som ønsker det.
2. kandidat: Frida Margareta Rasmussen
Jeg studerer lektorprogrammet i nordisk og er på 3. året. Min kampsak på UiO er å ivareta førsteårsstudenten. En kjip studiestart på UiO fører som regel til at studenten dropper ut før første eksamen, sånn kan vi ikke ha det med tanke på arbeidsmarkedet foran oss.
3. kandidat: Johanne Thunes
Studerer informatikk: design bruk og interaksjon. Det er viktig å føle mestring gjennom studieløpet. Derfor bør studenter få tett oppfølging helt fra start. Praksis bør være regelen og prosjektoppgaver gjøres med ekte bedrifter og organisasjoner.

Topp 7 saker:

  1. Mer praksis og arbeidslivsrelevant undervisning
  2. Studiepoeng for relevant praktikantopphold
  3. Bedre undervisningsrom - stikkontakter, god luft og temperatur overalt
  4. Flere og bedre lesesalsplasser
  5. Podkast på alle forelesninger
  6. Bedre vilkår for foreninger
  7. Flere bysykler og nattbusser

 

Vi i A-lista tror på solidaritet, akademisk frihet og fellesskap! A-listas jobb er å være stemmen for en bedre hverdag og en bedre fremtid for alle studenter. Derfor vil vi kjempe for at din studiehverdag skal bli enklere og bedre. Vi ønsker et åpent universitet for alle, og A-lista vil være garantisten for kvalitet i din studietid. Vi har tatt kampene, og vil fortsette å kjempe. Derfor håper vi nå på ny tillit fra studentene til å fortsette kampen.

Studentenes hverdag står i sentrum for vår politikk. Det er annerledes å være student nå enn tidligere, derfor er viktig å utdanne studenter for det arbeidslivet vi skal inn i. Vi vil bringe arbeidslivet inn i studiehverdagen og innføre studiepoeng for relevant praksisopphold. I tillegg må alle forelesninger podcastes, slik at vi kan tilpasse vår egen hverdag. Undevisningsbyggene må moderniseres. Lesesalplassene må bli flere og bedre.

Undervisningsrommene trenger stikkontakter og gode arbeidsforhold. Studenter trenger også et godt og trygt kollektivtilbud, derfor må bussene gå senere og bysyklene bli flere. Studietilværelsen er mer enn forelesninger og lesing, derfor må studentforeningene få bedre vilkår!

Vi er også avhengige av at et bredt studentdemokrati står samlet om at studiestøtten må øke til 1,5 G og at studentboligene blir flere og bedre. Dette samarbeidet vil vi fortsette å kjempe for. Hvis ikke studenter for kjemper for studentene, hvem skal gjøre det da?

Er du enig med oss? Stem A-lista 23. - 29. april.

 

Publisert 10. aug. 2016 20:08 - Sist endret 23. apr. 2020 15:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere