2017-18

Møter for vårsemesteret 2018 vil bli avholdt på følgende datoer: 

25. januar: møte nr. 5

22. februar: møte nr. 6

22. mars: møte nr. 7

31. mai: Konstituerende møte for SP 2018/2019