Still til valg!

SUPPLERINGSVALG HØSTEN 2020

LEDIGE VERV

Læringsmiljøutvalget (LMU): Tre varaer (for ett år)

Styret for Kulturhistorisk museum: En kvinnelig representant og to personlige varaer (en kvinne og en mann)

Studentparlamentets studie- og forskningskomité: To medlemmer

Studentparlamentets miljøkomité: Tre medlemmer

Studentparlamentets internasjonale komité: To medlemmer

Studentparlamentets promoteringskomité: To medlemmer

Styret for den internasjonale sommerskole: En personlig vara

Ressursgruppe for tros- og livssynspraksis ved UiO: To representanter og to varaer

Temabrukergruppen for undervisningslokaler og læringsmiljø i livsvitenskapsbyggeprosjektet ved UiO: En representant

Sasakawa-fondet: En vara

UiOs Scholars at Risk-komité (SAR-komité): En vara

Styret for UiO:Livsvitenskap: En vara fra MN/MED/OD

Styret for UiO:Norden: En vara

Ansettelsesutvalget for vitenskapelige stillinger uten fakultetstilknytning: En vara

Kunstfaglig råd ved UiO: En vara

 

Fyll ut nominasjonsskjema om du er interessert! 
Nominasjonsfrist er 23. august 2020 kl. 23.59.

 

Beskrivelse av alle verv finner du her i endelig innkalling til konstituerende møte 20/21.

 

Etter konstituerende møte er det Arbeidsutvalget som har ansvar for å fylle eventuelle ledige verv. Arbeidsutvalgets oppnevninger ettergodkjennes av Studentparlamentet.

 

Ta kontakt med Benedikte Marie Espeland eller Anne Aase-Mæland om du har spørsmål.

Publisert 27. mars 2019 13:39 - Sist endret 13. aug. 2020 14:34
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere