English version of this page

Studentvalget 2020

Det begynner å nærme seg studentvalget 2020. Valgsidene er nå under utarbeidelse - informasjonen oppdateres fortløpende.

Frist for å stille liste er 14. februar. Man må melde inn hvilket navn lista skal ha og hvem som er leder og valgansvarlig for lista. Fristen for å melde inn komplett liste er 5. mars kl. 12.00. Mer informasjon.

Spørsmål kan rettes til Linnea Alexandra Barberini, valgansvarlig i Studentparlamentet på e-post: linnea.barberini@sp.uio.no.