Studentforeningene skaper et godt læringsmiljø

 

I dag har studenter ved UiO flere utfordringer knyttet til frafall, studiekvalitet og sosialt miljø. I 2009 konkluderte UiOs frafallsundersøkelse  følgende:
Trivsel og sosial integrering har stor betydning for studieløpet og er den viktigste enkeltfaktoren universitetet kan påvirke for å forhindre unødvendig frafall.
 
Studentforeningene og studentutvalgene spiller en avgjørende rolle for at nye studenter skal oppnå sosial og faglig integrering. Samtidig har disse studentforeningene og studentutvalgene ved UiO utfordringer knyttet til rekruttering, organisering, økonomi og kommunikasjon med ledelsen ved deres fakultet. 
 
UiO må i større grad samarbeide med alle foreninger for å skape et levende studentmiljø som engasjerer studentene både faglig og sosialt. Trivsel henger tett sammen med sosialt miljø, og trivsel ved institusjonene er avgjørende for gode resultater og en god studietid. 
 
Studentparlamentet mener at:
UiO skal arbeide for bedre synliggjøring av foreningene
Foreningene må få mer faglig-sosiale midler 
Studentforeninger og - utvalg skal få kontorlokaler
UiO må tilrettelegge for at alle kjellerforeningene har mulighet til å selge vafler og lignende 
Ledelsen på alle nivåer må oppfordre til jevnlig kontakt med sine studentforeninger og -utvalg 
 
 
Vedtatt på Studentparlamentsmøte 18. oktober 2012
Publisert 11. jan. 2013 15:11 - Sist endret 11. jan. 2013 15:13
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere