Bevar gratisprinsippet!

Studentparlamentet ved UiO vedtok 22. november 2013 en resolusjon om gratisprinsippet og mot skolepenger.

Det er universell enighet om at gratisprinsippet ligger til grunn for norsk høyere utdanning. Likevel foreslår regjeringen å rokke ved dette prinsippet. I tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet blir det foreslått å utrede skolepenger for studenter som kommer fra utenfor EØS-området, med sikte på innføring høsten 2015. Begrunnelsen er at man har innført dette i våre naboland. De argumenterer også med at de ønsker at studenter skal tiltrekkes av kvalitet og ikke av at det er gratis å studere i Norge. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er prinsipielt mot skolepenger, uansett hvem det gjelder, og er derfor sterkt imot det foreslåtte bruddet på gratisprinsippet.

Ved å innføre skolepenger for internasjonale studenter jobber regjeringen direkte mot sine egne mål om økt internasjonalisering. Tall fra Sverige viser et fall på rundt 90 prosent over to år i søkningen fra denne gruppen etter innføring av skolepenger. Dette viser at man ekskluderer en stor gruppe med studenter som er ønsket ved institusjonene. Ved å gjennomføre dette tiltaket sørger regjeringen for at Norge mister et av sine viktigste konkurransefortrinn i kampen om de beste hodene på en nordisk og internasjonal utdanningsarena. Inntektene som kommer av skolepengene (23 millioner i følge Finansdepartementets utregning fra 2012) er forsvinnende små, og vil ha meget liten effekt på utdannings- og forskningskvaliteten i Norge.

Studentparlamentet mener konsekvensene for studenter fra lavinntektsland gjør forslaget om skolepenger direkte forkastelig. Ved å innføre skolepenger ekskluderer man effektivt en gruppe mennesker som ikke har råd til å betale prisen. Norge har en unik mulighet, med vår robuste økonomi og offentlige utdanningssystem, til å bidra til solide fagmiljøer i disse landene. Høyere utdanning er et bidrag til utvikling i verden, og en investering i humankapital med stor potensiell gevinst.

Internasjonalisering fører for øvrig med seg flere gode effekter som ikke kan måles direkte i kroner og øre. Kandidater som har fullført sin utdanning i Norge har en unik innsikt i hvordan det norske samfunnet fungerer, og er på denne måten verdifulle ambassadører for Norge i utlandet. Flere undersøkelser har også vist at et internasjonalt miljø på institusjonen bidrar til økt kvalitet innenfor forskning og utdanning. Regjeringens forslag vil være til hinder for nettopp dette.

Innføringen av skolepenger medfører at offentlig utdanning blir en vare som kan kjøpes og selges. Vi mener at utdanning er et gode som skal være tilgjengelig for alle, uavhengig av hvor mye dine foreldre tjener og hvor du kommer fra. Empiri fra land som Nederland, Irland og Storbritannia viser at vår bekymring er berettiget. I disse landene har skolepenger for internasjonale studenter vært det første skrittet mot skolepenger for alle. Det er uakseptabelt at regjeringen vil ta betalt for noe som burde gjøres tilgjengelig for alle.

Publisert 13. des. 2013 10:01 - Sist endret 1. okt. 2014 13:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere