Klimahandling nå! Redux

Universitetet i Oslo er en stor institusjon som sitter på mye kompetanse som er relevant for å gjøre klimakutt i Norge. Det er viktig at UiO blir sitt samfunnsansvar bevisst. UiO må komme på banen og gjøre sin del for at resten av Norge skal bli mer miljøvennlig.

Klimatoppmøtet i Durban ga ikke verden den avtalen som trengs for å stanse de menneskeskapte klimaendringene. Det haster å få til en rettferdig, ambisiøs og bindende klimaavtale. Veikartet som ble tegnet i Durban innebærer et farlig hvileskjær, da en ny avtale ikke ventes å være ferdig før etter 2020. Nå er det desto viktigere at enkeltland går foran. Skal Norge være et foregangsland og ha troverdighet i klimaforhandlingene, må det vises til klimakutt på hjemmebane.

I følge FNs klimapanel må de rike landene kutte sine klimagassutslipp med opp mot 40 prosent innen 2020, for å unngå en oppvarming av jorden på over to grader. Samtidig må utslippsveksten i utviklingsland gå saktere enn prognosene i dag viser.

Som Norges største universitet har Universitetet et helt særegent samfunnsansvar. Dette ansvaret består av flere deler: UiO har et ansvar for å bidra med kompetanse og refleksjon i samfunnet, og UiO har også et ansvar for å være i forka og ta initiativ når vi ser at noe kan gjøres bedre. UiO har et ansvar for at det blir gjennomført tiltak for å gjøre Norge og resten av verden mer miljøvennlig.

  • UiO må ta ordet i samfunnsdebatten, og bidra med den kompetansen vi sitter på, ved å belyse problemer og komme med løsninger.
  • UiO må prioritere grønn forskning, og sørge for at den grønne forskningen blir kommunisert til og tatt i bruk av resten av samfunnet.
  • UiO må implementere miljøvennlige tiltak på campus, både for å bli grønnere selv, men også for å demonstrere og prøve ut tiltakene.

Det er hensiktsmessig om de løsningene man kommer med lett kan implementeres i fattige land.

 

Denne resolusjonen ble vedtatt på Studentparlamentets møte 24.-25.august 2012

Publisert 30. aug. 2012 10:07 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere