Studentparlamentet stiller seg bak antikorrupsjonsarbeidet til ISFiT 2015

Studentparlamentet ved UiO vedtok 20. mars 2014 en resolusjon om antikorrupsjon og stiller seg bak antikorrupsjonsarbeidet til ISFiT 2015.

  • Studentparlamentet oppfordrer Universitetet i Oslo til å ta opp antikorrupsjon i Global Citizen-forelesningene
  • Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo stiller seg bak antikorrupsjonsarbeidet til ISFiT 2015 og følgende resolusjonstekst fra ISFiT.

Studentparlamentet ved UiO mener kunnskap om korrupsjon blant studenter i Norge bør økes. Norske studenter ender ofte opp i sjefsposisjoner der de forvalter store pengesummer, enten i næringslivet eller i offentlig forvaltning. Bedre kunnskap om og holdninger til korrupsjon vil gjøre studentene bedre rustet til å forvalte midler, ta økonomiske beslutninger og unngå gråsonetilfeller.

Korrupsjon er skadelig for samfunnet og fører til beslutninger som kan ha negative økonomiske og operative konsekvenser for bedrifter som rammes. Dessuten er det ulovlig, enten korrupsjonen skjer i Norge eller i utlandet. Norske bedrifter bør derfor jobbe aktivt for å forebygge korrupsjon. Flere bedrifter arbeider allerede med antikorrupsjonsprogrammer som innebærer opplæring, trening, rapportering og kontroll. Å styrke kunnskap og holdninger hos norske studenter vil forberede dem på utfordringene de vil møte når de kommer i jobb. Denne kompetansen vil også telle positivt på jobbmarkedet.

Emneord: Resolusjon
Publisert 1. okt. 2014 15:15 - Sist endret 22. okt. 2014 10:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere