Utveksling til alle

Utveksling øker kunnskapsutveksling og forståelse mellom kulturer. Derfor bør UiO jobbe for en ambisiøs økning i mobiliteten blant norske studenter, og 20% av norske studenter bør tilbringe deler av studietiden ved utenlandske universiteter. 

Norske utvekslingsstudenter bør i større grad ha mulighet til å dra nytte av forskning og undervisning utenfor den vestlige kultursfære og det er viktig at UiOs internasjonale samarbeid og utvekslingsavtaler inkluderer land i globale Sør. Studentparlamentet er kritisk til Internasjonaliseringsårets på UiOs uttalte strategi om økt deltakelse i selektive, strategiske partnerskap og Det europeiske forskningsområdet,
og mener man bør se lenger ut i verden i tillegg.

Utveksling
- Et semester med bare frie emner på alle bachelorprogrammer
- Informasjonen rundt utveksling må komme tidlig, minst to semestre før semesteret med frie emner, aller helst i fadderuka

Samarbeid med Sør
- For økt kulturutveksling, må man også samarbeide med universiteter utenfor den vestlige hemisfære.

Vedtatt av Studentparlamentet 15. mars 2012

 

Publisert 16. mars 2012 14:10 - Sist endret 16. mars 2012 14:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere