Resolusjoner - Side 3

Publisert 11. jan. 2013 15:11
Publisert 11. jan. 2013 15:07

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo ønsker å være med å påvirke statsbudsjettet 2014, og har derfor vedtatt prioriteringer for dette.

Publisert 30. aug. 2012 10:07

Universitetet i Oslo er en stor institusjon som sitter på mye kompetanse som er relevant for å gjøre klimakutt i Norge. Det er viktig at UiO blir sitt samfunnsansvar bevisst. UiO må komme på banen og gjøre sin del for at resten av Norge skal bli mer miljøvennlig.

Publisert 16. mars 2012 14:12

I forbindelse med innovasjonsåret ved UiO 2013 skal studentparlamentet jobbe for at det arrangeres en uke med fokus på miljø og innovasjon etter mønster fra idefestivalen. 

Publisert 16. mars 2012 14:10

Utveksling øker kunnskapsutveksling og forståelse mellom kulturer. Derfor bør UiO jobbe for en ambisiøs økning i mobiliteten blant norske studenter, og 20% av norske studenter bør tilbringe deler av studietiden ved utenlandske universiteter. 

Publisert 28. feb. 2012 15:48

UiO har foreslått en innstramming av progresjonskravene for programstudenter. Forslaget innebærer at den jevne studenten må produsere 20 studiepoeng hvert semester for å beholde studieretten. Dette skaper store problemer av mange grunner, og bør trekkes.

Publisert 28. feb. 2012 15:39

NSOs faglige komiteer for humaniora og samfunnsvitenskap skal avholde en nasjonal kampanje mellom 27. februar og 01. mars om humanister og samfunnsviteres kompetanse.

Publisert 28. feb. 2012 15:36

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo ynskjer at studentar i større grad enn i dag skal ha høve til praksis som ein del av utdanninga si.

Publisert 18. nov. 2011 12:19
Publisert 18. nov. 2011 12:12
Publisert 18. nov. 2011 12:10
Publisert 18. nov. 2011 12:04
Publisert 18. nov. 2011 12:02
Publisert 18. nov. 2011 11:51
Publisert 18. nov. 2011 11:49
Publisert 23. mars 2011 09:35
Publisert 23. mars 2011 09:13
Publisert 1. feb. 2011 10:27
Publisert 19. nov. 2010 13:39
Publisert 19. nov. 2010 13:38
Publisert 19. nov. 2010 13:37
Publisert 19. nov. 2010 13:35
Publisert 13. okt. 2010 15:23

Studentparlamentet vedtok 28. september 2010, i sammenheng med høring til UiOs forskrift for studier og eksamen, denne resolusjonen om bedre oppfølging av masterstudenter. Resolusjonen setter fokus på tilretteleggingen for masterstudneter til å gjennomføre studiene på normert tid.

Publisert 10. nov. 2009 13:26

15. oktober 2009 vedtok SP at man ønsker mulighet til å gjennomføre opptak enten med lyd eller bilde på muntlig eksamen for å gjøre det mulig å klage på muntlig eksamen

Publisert 10. nov. 2009 13:20

Studentparlamentet ønsker at Israelske myndigheter skal frigi menneskerettighetsforkjemperen Mohammed Uthman fra politisk fangenskap. Denne resolusjonen ble vedtatt på SP møte 24.09.09