UiO har et ansvar for å nå bærekraftsmålene

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig utvikling de neste 15 årene. Bærekraftsmålene er en felles global agenda for å bekjempe fattigdom, ulikhet og klimaendringer innen 2030. Bærekraftsmålene og agenda 2030 gjelder alle verdens land og har som premiss at stater, sivilsamfunn, bedrifter og enkeltindivider har et delt ansvar, men på ulike nivåer, for at målene oppnås. Norge forplikter seg til å følge opp og utarbeide en egen strategi for hvordan norsk utviklingspolitikk skal bidra til å oppnå bærekraftsmålene. Våren 2017 kommer det en stortingsmelding om utviklingspolitikk og bærekraftsmålene.

 

Utdanning er en rettighet og et mål i seg selv (bærekraftsmål 4). Spesielt høyere utdanning spiller en essensiell rolle i å sikre oppnåelsen av samtlige bærekraftsmål. Universitets- og høyskolesektoren har et særlig ansvar for å bidra til å nå bærekraftsmålene.

 

Uavhengige og demokratiske institusjoner for høyere utdanning sikrer tilgang til god forskning og utdanning. Høyere utdanningsinstitusjoner i Norge skal ta en aktiv rolle i å bidra til å oppnå bærekraftsmålene gjennom utdanning, formidling og forskning. Dette kan gjøres gjennom å spre bevissthet om bærekraftsmålene gjennom formidling, og satse på forskning og utdanning innen globale utfordringer som fred og konflikt, ekstremisme, klimaendringer og migrasjon.

 

Studentparlamentet mener at høyere utdanningsinstitusjoner generelt og UiO spesielt har ansvar for at :

  • Alle utdanningsprogrammer bør ha en global profil og bør bidra til å skape globalt bevisste samfunnsborgere.
  • Bærekraftsmålene bør inkluderes i høyere utdanningsinstitusjoners strategier slik at det settes av ressurser for å jobbe aktivt med dem.
     
  • Høyere utdanningsinstitusjoner og samskipnader bør sette fokus på bærekraftsmålene og bruke disse aktivt i kampanjer for blant annet resirkulering, bygging av studentboliger, redusering av strømforbruk og liknende.
     
  • Å løse globale utfordringer krever samarbeid på tvers av fagmiljøer. Utdanningsinstitusjoner skal tilrettelegge for dette.
  • Å jobbe med bærekraftsmålene innebærer nye samarbeidskonstellasjoner og nytenkning. Høyere utdanningsinstitusjoner skal ta initiativ til å samarbeide med relevante aktører for å nå målene; blant andre staten, arbeidsliv, sivilsamfunn, og interesseorganisasjoner.
  • Høyere utdanningsinstitusjoner bør støtte opp om og fremme partnerskap på tvers av landegrenser og fremme sentrale normer og verdier innenfor høyere utdanning som akademisk frihet og institusjonell autonomi.
Publisert 10. apr. 2017 11:35 - Sist endret 29. apr. 2017 09:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere