Studiestøtten skal sikre lik rett til utdanning

27.10.2016 vedtok Studentparlamentet en resolusjon om studiestøtteordningene

STUDIESTØTTEN SKAL SIKRE LIK RETT TIL UTDANNING

 

For å realisere de høye ambisjoner om kunnskapssamfunnet må vi tørre å investere i kunnskap. Regjeringen kan ikke sende regningen til studentene.

I forslag til statsbudsjett gir regjeringen en opptrapping til 11 månedersstudiestøtte. Samtidig tar de reisestipendet og øker studielånsrenta. Sluttresultatet blir 171,8 millioner kroner mindre til studentene [1].

I dag har studentbevegelsen mye politikk på hva vi ønsker å endre, men mangler politikk på hva vi ønsker å bevare. Hvis regjering fortsetter med denne gi- og tapolitikken, må vi som studentbevegelse ta et tydelig standspunkt på hva vi ønsker å slå ring om.  

Statens Lånekasse ble opprettet for å sikre tilgang til utdanning uavhengig av geografi, alder, kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn. Når man innskrenker og kutter i disse støtteordningene truer man mangfoldet og utfordrer prinsippet om lik rett til utdanning.

Prinsippet om lik rett til utdanning er førende for hva vi kan akspetere av kutt og endringer i det brede spekteret av støtteordninger. Som studentbeveglese kan vi ikke slå oss til ro med at politikerne setter de viktige støtteordningene opp mot hverandre. Hvis ambisjonen om kunnskapssamfunnet skal nås, må mer midler legges på bordet.

 

Studentparlamentet ved UiO mener at:

 

  • Statens Lånekasse skal sikre tilgang til utdanning uavhengig av geografi, alder, kjønn og sosioøkonomisk bakgrunn.
  • Prinsippet om lik rett til utdanning er førende for hva vi kan akspetere av kutt og endringer i det brede spekteret av støtteordninger
  • En hevning av lån- og stipend skal ikke finansieres gjennom en omfordeling av eksisterende støtteordning eller en øking av rentesats, men heller som en generell økning av bevilgningen til utdanningsstøtte.
Publisert 28. okt. 2016 11:49 - Sist endret 10. apr. 2017 09:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere