Studentparlamentet krever ordnede lønns- og arbeidsforhold for bygningsarbeiderne ved UiO

I disse dager foregår det utbygginger og oppussing av UiO sine bygg. Et eksempel er det store oppussingsarbeidet ved det nyåpnede Sophus Bugges hus på Blindern. Studentparlamentet ønsker enhver oppgradering av UiO sin bygningsmasse velkommen. Derimot er det viktig at lønns- og arbeidsvilkårene for bygningsarbeiderne som utfører arbeidet skjer i ordnede former og er i overensstemmelse med hovedavtalen mellom LO og NHO og arbeidsmiljøloven.

 

Byggebransjen i Oslo og omegn er utsatt for et høyt press på lønninger og arbeidsforhold. Staten er en av de største innkjøperne av tjenester fra byggebransjen, men har også vist seg ansvarlige for å kjøpe tjenester av selskaper, som på sin side kjøper tjenester av andre underleverandører som bryter med arbeidsmiljøloven. Dette har dessverre blitt en vanlig praksis i byggebransjen, og gang på gang har det blitt gjort alt for dårlig tilsyn ved selskapene som utfører store byggeoppdrag. Dette var tilfelle når staten var med å bygge en ny barne- og ungdomsklinikk i Bergen i milliardklassen, der utbyggerselskapet jukset med lønnsslipper og kontrakter. På det meste ble 30 elektromontører utnyttet. Det samme ble de russiske arbeiderne som jobbet med utbyggingen av Gardermoen lufthavn for noen år tilbake, der lønnen var 60 kr timen.

 

Arbeiderne som blir hardest rammet, er som oftest øst-europeiske arbeidsinnvandrere. Utnyttelsen Har blitt hardere og mer intens de siste 15 årene kan foreningen Fri rettshjelp melde om. De mottar på det meste 30-40 henvendelser daglig fra utenlandske arbeidere, med 10-12 timers lange arbeidsdager, falske kontrakter og påfølgende luselønn.

 

AF-gruppen er entreprenørselskapet som i disse dager blant annet jobber med oppussingen av Sophus Bugges hus. Dette er en av Norges største entreprenørselskaper. I 2016 kom det avsløringer om at ansatte i AF som jobbet med utbyggingen av Flesland lufthavn i Bergen, tjente helt ned i 75 kr i timen. Det nyeste eksempelet på hvorfor AF-gruppen er et kontroversielt selskap, er anklagene som kom 08.02.2017 om at de var involvert i sosial dumping ved en britisk oljeplattform som demonteres. Her skal arbeiderne til AF blitt betalt 31 kr i timen, hatt 12-timers dager hele 12 uker i strekk.

 

Om AF-gruppen er villig til å bryte reglene gang på gang, er det ingen grunn til å tro at de ikke gjør det ved UiO. De har i tillegg drevet med omfattende miljøkriminalitet. Under utbyggingen av nye E6 ved Gudbrandsdalen, dumpet de fem tankbiler med kloakk i en tunnel, og ble politianmeldt av Statens Vegvesen. Dette kan ikke Universitetet i Oslo lengre stille seg bak.

 

Vedtak

  • Universitetet i Oslo krever at alle bygningsarbeiderne som utfører tjenester for Universitetet i Oslo i alle ledd, blir lønnet i overensstemmelse med hovedavtalen mellom LO og NHO og at selskapene følger arbeidsmiljøloven.

  • Universitet i Oslo må i de tilfeller der deres kontraktspartnere har blitt anklaget for uskikkelighet gå grundig igjennom relevante avtaler for å avdekke brudd på prinsippene som fremkommer av denne resolusjon.

  • Universitetet i Oslo innfører Telemarksmodellen ved innkjøp fra byggebransjen.

Publisert 27. feb. 2017 11:12 - Sist endret 10. apr. 2017 09:35
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere