Resolusjon om forsinket eksamenssensur og sensorveiledninger ved UiO

Vedtatt av Studentparlamentet 05.04.17

 

 

Økonomisk sanksjonering av forsinket sensur

 

Studentparlamentet mener at det må innføres økonomiske sanksjoner for forsinket sensur. Dette ser vi på som et nødvendig virkemiddel, slik at UiO ikke vrir seg unna de satte fristene i universitets- og høyskoleloven. Fristen er tre uker fra eksamen er avlagt. Økonomisk sanksjonering skal dessuten også gjelde for forsinket klagesensur, hvor samme frist gjelder. Loven fastsetter likevel ingen sanksjoner for å ikke overholde fristen. Dette kan føre til en praksis der denne fristen ikke etterstrebes å overholdes. Dette synes Studentparlamentet er svært problematisk.

 

Forsinket sensur er ikke bare lovstridig, men også en vanvittig ulempe for studenter som trenger sin endelige karakter for eksempelvis til å søke videre studier. Det bør legges til rette for at Universitetet kan pålegge instituttene gebyr for forsinket sensur, med hensikt om å insentivere til bruk av ekstra ressurser for å rekke de lovpålagte fristene. Pengene skal brukes for å fremme godt læringsmiljø. Studentene skal dessuten ikke måtte melde ifra selv om at sensuren er forsinket. Dette skal fanges opp av UiOs administrative systemer.

 

Høyere kvalitet i sensur og bedre sensorveiledinger

Sensorveiledningene ved UiO må bedres. En sensorveiledning skal gi en klar beskrivelse på hva som skiller en god besvarelse og en mindre god besvarelse. Prinsippet av at en A-student har levert et ”fremragende arbeid”, er ikke beskrivende nok for prestasjonen. Hva har egentlig studenten gjort? Dessuten finnes det tilfeller der studenter har klagd på karakteren sin, hvor opprinnelig sensur og klagesensur spriker. Ekstremeksempler her er studenter som har gått fra B til stryk etter klagesensurering. Dette mener vi ikke er et symptom på at blind sensur ikke fungerer, men heller at sensorveiledningene til eksamen ikke er gode nok. En viktig måte å sikre kvalitet i sensureringen og at sensureringen skal være i overensstemmelse med sensorveiledningen er at sensorene har tilstrekkelig med tid, men i dag har for mange for kort tid per oppgave de sensurerer. Studentparlamentet mener at det skal beregnes lenger tid for sensurering per oppgave enn det gjøres i dag.

 

Studentparlamentet mener alle eksamener skal ha en sensorveiledning, som gir klare retningslinjer for hva som er en god besvarelse. Disse skal gjøre det mulig for sensor å bruke veiledningen som eksempel, heller enn å sammenlikne oppgaver opp mot hverandre. Sensorveiledningen skal også bidra til å motvirke det store spennet mellom opprinnelig sensur og klagesensur. Sensorveiledningene skal gjøres tilgjengelige for alle i etterkant av eksamen

 

Bestemmelsen i Universitet- og høyskoleloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-04-01-15#KAPITTEL_1-3

Publisert 10. apr. 2017 11:37 - Sist endret 10. apr. 2017 11:37
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere