Nei til norsk-israelsk samarbeid om petroleumsteknologi

 

 

Bakgrunn

I september i år reiste olje- og energiminister Tord Lien til Israel for å styrke norsk-israelsk samarbeid om petroleumsteknologi og for å hjelpe Israel med offshore gassutvinning. Representanter fra Universitetet i Stavanger (UiS) og NTNU var med på turen. UiS har allerede inngått forskningssamarbeid med det israelske universitetet Technion om petroleumsteknologi[1]. NTNU vurderer et tilsvarende samarbeid[2].

 

Å hjelpe Israel med petroleumskompetanse er problematisk, blant annet fordi noe av gassen som Israel er ute etter ligger i palestinsk farvann[3]. Norske myndigheter har advart norske selskaper mot å investere i disse områdene nettopp på grunn av de uavklarte maritime grenselinjene mellom Israel, Palestina og Libanon[4]. Israel er samtidig en okkupasjonsmakt [8] som kontrollerer og utnytter palestinsk land og vannressurser i strid med folkeretten, og driver oljeboring på de syriske Golanhøydene[5].

 

Å hjelpe Israel med petroleumskompetanse vil styrke okkupantens strategiske og økonomiske posisjon på bekostning av palestinernes rettigheter. Derfor har organisasjoner som SAIH, Industri Energi og Industri Energi Student oppfordret norske universiteter om ikke å samarbeide med Israel på dette feltet. Det samme har en rekke professorer fra ulike universiteter i Norge. Fra Universitetet i Oslo (UiO) har blant annet Nils Butenschøn, Dagfinn Føllesdal, Aslak Syse, Dag O. Hessen, Jacob Lothe og Ketil Hylland skrevet under på oppropet[6]. Studentparlamentet ved UiO støtter oppfordringen om at norske universiteter ikke skal samarbeide med israelske universiteter om petroleumsteknologi.

 

Studentersamfundet i Trondhjem vedtok 5. november i år en resolusjon som krever at NTNU bryter all kommunikasjon med israelske universiteter når det gjelder forskningssamarbeid om olje- og gassutvinning[7]. Studentparlamentet ved UiO oppfordrer andre akademikere og studentmiljøer å engasjere seg i spørsmålet om norsk-israelsk samarbeid om petroleumskompetanse, inkludert studenter og ansatte ved UiO.

 

Selv om denne saken ikke angår UiO direkte viser den at universiteter har behov for strenge etiske retningslinjer for inngåelse av forskningssamarbeid som er for tett knyttet opp til folkerettsbrudd. I UiOs etiske retningslinjer nevnes det at grunnleggende menneskerettigheter skal fremheves i oppfølging av samarbeidsavtaler med institusjoner med andre land. Det er behov for en skjerpelse i disse retningslinjene, der hvor hensynet til folkeretten og menneskerettighetene skal kunne spille en avgjørende rolle for inngåelse og videreføring av et samarbeid.

 

Vedtak

  • Studentparlamentet ved UiO støtter oppfordringen om at norske universiteter ikke skal samarbeide med israelske universiteter om petroleumsteknologi.

     

  • Studentparlamentet ved UiO krever at UiOs etiske retningslinjer skjerpes slik at hensynet til folkeretten og menneskerettighetene får en avgjørende rolle for inngåelse og videreføring av et samarbeid.   

 

 

Referanser

[1] https://www.uis.no/getfile.php/Postjournaler/US%2057-15%20Samarbeid%20med%20Technion.pdf

[2] http://www.universitetsavisa.no/politikk/2016/06/14/Rektor-forsvarer-NTNUs-oljesamarbeid-med-Israel-58262.ece

[3] http://www.alhaq.org/publications/publications-index/item/annexing-energy

[4] https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Sporsmal/Skriftlige-sporsmal-og-svar/Skriftlig-sporsmal/?qid=60250

[5] http://www.klassekampen.no/article/20150729/ARTICLE/150729788

[6] http://www.ipetitions.com/petition/opprop-mot-norsk-israelsk-oljesamarbeid-i-akademia

[7] http://dusken.no/artikkel/26404/storsalen-vedtok-resolusjon-mot-israel/

[8] https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/0/7D35E1F729DF491C85256EE700686136

Publisert 2. des. 2016 15:42 - Sist endret 10. apr. 2017 09:38
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere