Miljørapporten er en skuffelse

27.10.2016 Vedtok Studentparlamentet en resolusjon om miljørapporten til UiO

MILJØRAPPORTEN ER EN SKUFFELSE

 

Bakgrunn

Eiendomsavdelingen ved UiO er ansvarlig for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av alle universitetets bygninger, tekniske anlegg og utearealer.

Eiendomsavdelingen har siden 2013 hatt en miljøstrategi [1] . Strategien har langsiktige mål frem mot 2020, og delmål for perioden 2013-2016. Miljøstrategien fokuserer særlig på tre miljøaspekter:

  • Redusere energiforbruk pr. kvm. med minst 10 % [2] innen 2016.
  • Redusere klimagassutslippene med 10 % [3] innen 2016.
  • Øke kildesorteringsgraden til 50 % [4] innen 2016.

     

Miljørapporten viser at vi kun har nådd målet om økt kildesorteringsgrad. På de andre punktene skårer UiO i dag dårligere enn vi gjorde i 2012.

Eiendomsavdelingens miljørapport for 2015 er klar. Universitetet er langt fra å nå de målene som er satt i miljøstrategien. Strategien er lite ambisiøs i utgangspunktet og målene burde vært et minimum for hva vi skulle ha oppnådd til nå. Studentparlamentet stiller seg derfor sterkt kritisk til den svake miljøsatsingen til UiO, og sier seg ikke fornøyd med arbeidet som er gjort frem til nå. Som universitet har vi et særlig samfunnsansvar. UiO må gå foran og vise at universitetet tar klimaendringene på alvor og at man må handle lokalt.

 

Studentparlamentet krever at:

Miljørapporten følges opp med konkrete tiltak for å sikre at vi ikke står i den samme pinlige situasjonen i 2020. Vi etterlyser også en miljøstrategi for universitetet som helhet.

 

[2] Med 2012 som referanseverdi. I 2012 var forbruk pr. kvm. 243 kWh/kvm.

[3] Med 2012 som referanseverdi. I 2012 var klimagassutslippene 4568 tonn.

[4] Me 2012 som referanseverdi. I 2012 var kildesorteringsgraden 32,0 %.

Publisert 28. okt. 2016 11:41 - Sist endret 10. apr. 2017 09:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere