Etiske retningslinjer for samarbeid med næringslivet og etikkutvalg på UiO

Universitetet i Oslo samarbeider i dag med en lang rekke bedrifter (ca. 4261).

 

Det finnes ingen oversikt over hvilke etiske vurderinger som er gjort i forbindelse med inngåelsen av disse samarbeidene, men siden UiO mangler etiske retningslinjer for inngåelse av slike samarbeid, er det grunn til å tro at slike vurderinger bare i liten grad er gjennomført.

 

Det finnes heller ingen oversikt over bedrifter som eventuelt er blitt avvist på grunn av etiske vurderinger.

 

Studentparlamentet ved UiO er svært positiv til samarbeid med næringslivet, og mener at slikt samarbeid er til det beste for både bedriftene og universitetet.

Samtidig mener vi at slike samarbeid ikke må gå på bekostning av UiOs etiske verdier, som blant annet solidaritet, samfunnsansvar og bærekraft. For å sikre at samarbeid holder høy etisk standard, er det nødvendig med etiske retningslinjer som slår fast hvilke etiske vurderinger som må gjøres før eventuelt samarbeid med bedrifter og næringsliv.

 

UiO har bør også opprette et sentralt etikkutvalg. Etikkutvalget skal organisatorisk være direkte underlagt Universitetsstyret. Etikkutvalget skal utforme etiske retningslinjer, og evaluere UiOs drift og etiske tvilstilfeller. Etikkutvalget bør, i tillegg til de gruppene som har lovfestet rett til representasjon i råd og utvalg, bestå av vitenskapelig ansatte fra UiO innenfor etikk.

 

Forslag til vedtak

 

- Studentparlamentet ved UiO krever at Universitetet i Oslo snarest utarbeider etiske retningslinjer for samarbeid mellom bedrifter og UiO.

 

- Studentparlamentet krever at UiO oppretter et etikkutvalg direkte underlagt Universitetsstyret ved UiO. Etikkutvalget skal utarbeide etiske retningslinjer og evaluere etiske problemstillinger knyttet til UiOs drift.

 

 

  1. http://khrono.no/2016/11/naeringsliv-uio
Publisert 2. des. 2016 15:37 - Sist endret 10. apr. 2017 09:40
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere