Lik rett til foreldrepermisjon for alle studenter ved UiO

I dag finnes det ingen fellesordning for foreldrepermisjon for studenter ved Universitetet i Oslo (UiO). Hvor mye permisjon man kan forvente å få, avhenger av hvilket studiested man tilhører – samt kjønnet. Informasjonen om ordningene for foreldrepermisjon på de ulike studiestedene ved UiO er også vanskelig å navigere seg frem til. De ulike informasjonssentrene på de forskjellige fakultetene har manglende kunnskap om mulighetene for permisjon. Dette setter en allerede utsatt gruppe i en vanskelig situasjon og øker risikoen for at én ikke fullfører studiene, og eventuelt blir offer for unødvendig psykiske påkjenninger.

 

Lånekassen tilbyr foreldrestipend mot at foreldrepermisjon på forhånd har blitt godkjent fra det aktuelle studiestedet. Slik ordningene for foreldrepermisjon på UiO er i dag er de ufullstendige, varierende og diskriminerende. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo krever at UiO endrer dagens mange og ufullstendige ordninger, til én universell ordning som skal gjøre det enklere for studenter å få innvilget foreldrestipend fra Lånekassen.

 

Studentparlamentet ved UiO krever en felles ordning for foreldrepermisjon som skal være gjeldende for alle UiOs studenter uavhengig kjønn og studiested. Vi krever også at informasjon knyttet til hvilke støtteapparater studenter har i forhold til det å koordinere foreldrerolle og studenthverdag, gjøres mer tydelig og lettere tilgjengelig på tvers av alle fakulteter.

 

Vedtak

  • Studentparlamentet ved UiO skal jobbe for at Universitetet i Oslo skal innføre én universell ordning for foreldrepermisjon, uavhengig av fakultetstilhørighet og kjønn.

     

  • Studentparlamentet ved UiO må sørge for at informasjon om ordningene for foreldrepermisjon er lett tilgjengelig for studenter via Universitetets nettsider og de ulike fakultetenes informasjonssentre.

Publisert 9. feb. 2017 16:59 - Sist endret 10. apr. 2017 09:36
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere