UiO må bli en nullutslippsinstitusjon innen 2030!

Klimaendringene er farlige, urettferdige og allerede i gang.

 

Den internasjonale klimaavtalen, undertegnet i Paris 12. desember 2015, forplikter alle verdens land til å sikte mot 1,5 graders global oppvarming. For å få dette til må verden, ifølge FNs klimapanel, kutte mellom 70 og 95 prosent av utslippene i løpet av de neste 35 årene1. CICERO har pekt på at for å få en rettferdig fordeling av kuttene, så må Norge, som har tjent store penger på å skape global oppvarming, kutte alle utslipp innen 20302.

 

Oslo tar konsekvensen av dette. Kommunen anerkjenner at rike land må gå foran, og byrådet i Oslo vil derfor kutte byens klimagassutslipp med 95% innen 20303. Som en del av Oslo, og en del av verden, bør også UiO gå foran på dette feltet

 

Studentparlamentet ved UiO krever derfor at Universitetet i Oslo blir en nullutslippsinstitusjon innen 2030. Det er et ambisiøst, men realistisk mål, som vil vise at UiO mener alvor i kampen mot klimaendringer og vise at UiO vil bidra til at Oslo når sitt klimamål. 

 

Vedtak:

 

  • Studentparlamentet krever at UiO utarbeider en miljøstrategi med konkrete mål og tiltak for at UiO innen 2030 blir en institusjon med null klimagassutslipp. 
Publisert 23. feb. 2016 15:43 - Sist endret 23. feb. 2016 15:43
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere