Opprettelse av miljø- og klimakomité

På studentparlamentsmøtet 10.09.2015 vedtok Studentparlamentet ved UiO en politisk plattform som slår fast at klimautfordringer og miljøproblematikk er vår tids største utfordring og at UiO har et særskilt ansvar for å bidra på dette området. Videre vedtok man en handlingsplan som inneholdt flere konkrete målsetninger knyttet til miljø og klima.


For å kunne følge opp den politiske plattformen og handlingsplanen på dette området, så vil det være hensiktsmessig at Studentparlamentet i større grad involveres i arbeidsutvalgets arbeid. Dette vil best kunne skje gjennom at Studentparlamentet oppretter en miljø- og klimakomité.


En miljø- og klimakomité vil fungere saksforberedende. I tillegg vil komitéen være en ressurs i gjennomføringen av Studentparlamentets vedtak.


Komitéen vil være bredt politisk sammensatt av 4 representanter fra ulike lister og/eller studentutvalg.


Komitéen opprettes som en midlertidig komité. I løpet av vårsemesteret 2016 bør Studentparlamentet evaluere komitéen og vurdere om den har fungert etter intensjonen og om den bør vedtektsfestes som en fast komité.

Publisert 15. okt. 2015 10:41
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere