Okkupasjon av Vest-Sahara

Bakgrunn


Vest-Sahara er av FN regnet som Afrikas siste gjenværende uløste kolonispørsmål. Siden 1975 har Marokko, i strid med folkeretten og uttalelser fra den internasjonale domstolen i Haag, okkupert landområdet i Nord-Afrika. I våpenhvileavtalen fra 1991 mellom Marokko og frigjøringsbevegelsen Polisaro ligger det en betingelse om at en folkeavstemming om uavhengighet skal avholdes. Denne skulle egentlig finne sted i 1992, men har blitt utsatt på ubestemt tid. Opptelling av manntallet har vært klar i lang tid, uten at Marokko har vært villige til å overholde sin del av avtalen.


Okkupasjonen av Vest-Sahara har resultert i at en stor del av befolkningen i området har måttet legge på flukt. I dag bor 165 000 flyktninger fra Vest-Sahara i Algerie hvor de er fullstendig avhengige av humanitær hjelp. Til tross for en langvarig innsats fra FN er ikke hjelpen stor nok på alle områder, og blant flyktningene lider omtrent fire av ti barn under fem år i dag under kronisk underernæring.


I det okkuperte området er menneskerettighetssituasjonen alvorlig, med sterkt begrensede politiske rettigheter. Norge har derfor anbefalt norsk næringsliv å ikke ha aktivitet i dette området, som det eneste området i verden. I senere år har også det norske oljefondet på etiske grunnlag trukket seg ut av selskaper som har næringsaktivitet i Vest-Sahara. Norske selskaper er, som følge av politisk press fra Støttekomiteen for Vest-Sahara, anbefalinger fra Utenriksdepartementet og politisk press fra partier, nesten helt ute av de okkuperte områdene.


Til tross for anbefalingen om å ikke drive næringsaktivitet i Vest-Sahara foreligger det få begrensninger på økonomisk handel med okkupasjonsmakten Marokko. På nåværende tidspunkt ligger importerer Norge årlig varer fra Marokko til en verdi av 667 millioner kroner.


Hensikt


Sørge for at Universitetet i Oslo ikke bidrar til finansiering av okkupasjonen av Vest-Sahara gjennom å handle varer fra Marokko. Det er på tide at det internasjonale samfunnet trapper opp presset på Marokko. Universitetene bør være foregangsinstitusjoner på det området, og gå foran som et eksempel for etterfølgelse.

Vedtak

- Universitetet i Oslo må sørge for at sin aktivitet ikke bidrar til å forlenge okkupasjonen, men heller legger press for at en rettmessig folkeavstemning om uavhengighet avholdes i Vest Sahara, til støtte for studentene som rammes av okkupasjonen.

- Studentparlamentet ved UiO mener den 40-år lange okkupasjonen av Vest-Sahara må opphøre. Universitetet i Oslo må sørge for at sin aktivitet ikke bidrar til å forlenge okkupasjonen, men heller legger press for at en rettmessig folkeavstemming om uavhengighet avholdes i Vest-Sahara.

 

 

Publisert 15. okt. 2015 10:52 - Sist endret 15. okt. 2015 10:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere