Kutt i flyreiser

I følge UiOs siste miljørapport slapp universitetet i 2014 ut klimagasser tilsvarende 3740 tonn CO21. Til sammenlikning reiste ansatte i følge den samme rapporten 43 256 431 km med fly i denne perioden, noe som tilsvarer 11 680 tonn CO2.

I 2014 var derfor UiOs samlede klimagassutslipp 15 431 tonn CO2.

 

Flyreiser står for hoveddelen av UiOs klimagassutslipp, Studentparlamentet mener derfor at en reduksjon antall kilometer fløyet er nødvendig for å kutte UiOs klimagassutslipp.

 

Samtidig som vi mener at UiO må kutte i antall kilometer fløyet, ser vi at noen flyreiser fortsatt vil være nødvendige. For selv om mye kan skje over videokonferanser og liknende, så vil internasjonalisering alltid innebære ett visst antall flyreiser. For at disse skal være miljøvennlige er det nødvendig at UiO kjøper klimakvoter2 tilsvarende utslippet som reisen medfører. Et slikt tiltak vil føre til at resterende flyreiser i praksis blir klimanøytrale.

 

Studentparlamentet krever:

 

  • at UiO reduserer antall flygninger med 50% innen 2030.

 

  • at UiO innen høsten 2018 utarbeider en plan for å nå dette målet.

 

  • at UiO årlig kjøper klimakvoter tilsvarende CO2-utslippene fra flyreiser gjort av ansatte.

 

  • at det før alle reiser skal vurderes om reisebehovet kan dekkes på andre måter, som videokonferanser eller mer miljøvennlige transportmidler.
Publisert 23. feb. 2016 15:44 - Sist endret 23. feb. 2016 15:45

UiO ønsker å fremheve seg som et Grønt universitet. Da vil forslaget om å ta ansvar ved å kjøpe klimakvoter tilsvarende utslippene sette fokus hva det enkelte institutt kan bidra med.

Nordmenn flyr i gjennomsnitt 10 ganger så mye som en gjennomsnittlig europeer. Jo, det er en utfordrende geografi hertil lands men det forklarer ikke det uhemmede behovet for og viljen til kjapp mobilitet som slipper ut like mye som den samlede bilparken pr. år.

 

Mvh,

 

Alf Jensen

Alf Chr Jensen - 20. mai 2016 09:22
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere