Kjøttfri mandag i SiOs kantiner

Forslagsstiller: Grønn Liste UiO

 

Dette resolusjonsforslaget bygger på Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen sin resolusjon vedattt 31.08.15 ” Meat-free day at the SIB canteens”.

 

 

På globalt nivå forurenser kjøttindustrien mer enn all transport til sammen og er derfor et vesentlig bidrag til de pågående klimaendringene (Kilde: The Food and Agriculture Organization of The UN[1]). Derfor bør gjennomsnittlig kjøttkonsum hos hver enkelt innbygger i Norge reduseres betraktelig. For å oppnå dette, må serveringssteder være bevisst sine vegetartilbud. Å innføre fullstendig kjøttfrie SiO-kantiner på mandager vil vise at Samskipnaden er ambisiøs når det kommer til miljøvern. En slik kjøttfri dag vil også være en anledning til å skape bevissthet hos studenter og ansatte på Samskipnadens utdanningsinstitusjoner rundt miljøpåvirkningen til kjøttindustrien og fordelene ved å redusere eget kjøttforbruk.

 

 

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo mener at:

 

- SiO-kantinene burde utrede og implementere en kjøttfri dag hver uke i sin kantiner.

- Implementeringen av en kjøttfri dag bør sammenfalle med en kampanje i samarbeid med Velferdstinget i Oslo og Akershus og andre relevante aktører om kjøttproduksjon og fordelene ved å redusere sitt eget kjøttforbruk.

- SiO-kantinene bør redusere prisen på kjøttfrie retter slik at disse alternativene alltid er økonomisk fordelaktig å velge.

- SiO-kantinene bør tilby mer og tydelig merket vegansk mat.

 

[1] http://www.europarl.europa.eu/climatechange/doc/FAO%20report%20executive%20summary.pdf 

Publisert 20. jan. 2016 13:55 - Sist endret 12. feb. 2016 09:04
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere