Studenthus i Oslo sentrum

14.04.2016 vedtok studentparlamentet en resolusjon om studenthus I Oslo sentrum.

Resolusjon om et studenthus i Oslo sentrum

 

TNS på oppdrag fra arbeidsgruppe for campusutvikling i Kunnskap Oslo la i mars 2016 frem en rapport om studenters mobilitet og i byen og forhold til Oslo som studentby. Undersøkelsen viste at studentene er fornøyde med Oslo som by, men mindre fornøyde med Oslo som studentby. Svarene viser at Oslo oppleves som stor og spredt, uten et utpreget studentmiljø. Studentene blir ikke prioritert, og det er liten grad av fellesskap blant studentene. Det er vanskelig å bli kjent med folk, for innflyttere og spesielt for internasjonale studenter. Fadderuka utpeker seg som den viktigste, og eneste muligheten til å bli kjent med folk.

 

I følge rapporten er det mange studenter som ikke vet om det finnes et studenthus i Oslo. Men det var et klart ønske fra flertallet i undersøkelsen at et studenthus med kafé, pub, konsertlokaler, foredrag/debattlokaler og mulighet for uteservering burde opprettes. Oslo har i dag Chateau Neuf, som skal være et studenthus for alle studenter i Oslo. Dette er et dårlig vedlikeholdt bygg og lite egnet til et studenthus. Det er heller ikke særlig godt besøkt og ligger i utkanten av sentrum.

 

Det Norske Studentersamfund (DNS) som holder til i Chateau Neuf på Marienlyst har gjort et vedtak om å flytte til et mer sentrumsnært lokale. DNS daglige drift består av konserter, servering, debatter foredrag og kafévirksomhet. For å svare på det studentene i rapporten ber om, og for å støtte Det Norske Studentersamfunds videre drift mener Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo at DNS må flytte til et nytt lokale nærmere sentrum. Et studenthus vil ikke løse alle problemene undersøkelsen peker på, men det kan være et viktig bidrag.

 

Studentparlamentet mener at:

 

  • Det skal være et studenthus i Oslo sentrum drevet av Det Norske Studentersamfund med kafé, pub, konserter, debatter, foredrag og uteservering.

 

Publisert 15. juli 2016 10:55 - Sist endret 15. juli 2016 10:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere