En bedre studiehverdag for dyslektikere

I Norge har flere hundre tusen mennesker en eller annen grad av dysleksi. F.eks regner vi med at det finnes minst en dyslektiker i hver skoleklasse. Disse har samme rett som alle andre til oppfylle sitt potensiale. Dyslektikere møter unike utfordringer i høyere utdanning, og bedre tilrettelegging kan gi de samme mulighet til å studere som andre studenter som ikke sliter med lese og skrivevansker. Studentparlamentet mener at tilbudet ved UIO for disse studenten ikke er godt nok.

Derfor mener vi at rådgivertjenestens må få bedre kompetanse om de utfordringer dyslektiske studentene oftere møter på og hvilke hjelpemidler som finnes, slik at de på en bedre måte kan veilede studenter som støter på problemer i studiehverdagen. Videre mener vi at UIO må inngå et samarbeid med eksterne aktører for å gjennomføre kurs i studieteknikk rettet mot dyslektikere.

Tekniske hjelpemidler kan gjøre studiehverdagen bedre for mange dyslektikere og studentparlamentet mener UIO må ha fokus på dette i den digitaliseringsprosessen de nå går inn i. På ungdomsskolen og videregående får dyslektikere tildelt PCer med retteprogram fra NAV, og typen retteprogram varierer. Studentparlamentet mener at dyslektikere må kunne bruke det programmet de har opplæring i også når de går på universitetet. Derfor må alle retteprogrammer gjøres tilgjengelig, og ikke bare textpilot, som i dag er enerådende /eneste alternativ

Studentparlamentet mener at informasjonen om tilretteleggingstilbudene er mangelfullt og må bli mer utfyllende når det kommer til krav til dokumentasjon og lignende. Det er også et problem at nye studenter ikke vet hvor de skal henvende seg eller hvilke rettigheter de har. Derfor mener vi at nye studenter skal kunne be om denne informasjonene når de registrerer seg og få den tilsendt før studiestart.

 

Studentparlamentet mener at:

  • UIO må styrke rådgivningstjenestens kompetanse om dysleksi og samarbeide med eksterne aktører for å gi dyslektikere ved UIO et bedre tilretteleggingstilbud.
  • ordningen med følgeskriv til sensor om at eksaminanden/studenten har dysleksi må gjeninnføres.
  • UIO må i ha et større fokus på hvordan tekniske hjelpemidler kan gi dyslektikere en bedre studiehverdag og kjøpe flere programvarer enn den ene som finnes i dag.
  • Informasjonene om tilretteleggingstilbudet må bli mer utfyllende og lettere tilgjengelig. Nye studenter som ber om det skal få denne informasjonen tilsendt før studiestart.
Publisert 20. jan. 2016 13:57 - Sist endret 20. jan. 2016 13:57
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere