UiO trenger en åpen teknologisk sandkasse

Studentparlamentet ved UiO vedtok 4. mars 2015 en resolusjon om et åpent grensesnitt for informasjon på UiOs nettsider.

UiOs nettsider inneholder mye informasjon om grader og emner som tilbys, som hva de omhandler, påkrevde og anbefalte forkunnskaper, praktisk informasjon, pensumlister, forelesningstider og -sted, osv. Dette er informasjon som ligger åpent på internett. Den er imidlertid ikke strukturert på en måte som gjør at den enkelt kan gjenbrukes.

De senere årene har offentlig etater i inn- og utland i mye større grad gjort ulike former for informasjon de sitter på mer tilgjengelig for offentligheten, for eksempel gjennom amerikanske data.gov og norske data.norge.no. Ofte legges det ut i form av fritt tilgjengelige maskinlesbare datasett som kan lastes ned, men de mer avanserte tjenestene gir utviklere tilgang til informasjonen gjennom et applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt (En.: Application Programmering Interface, API) slik at man alltid har oppdatert data og enkelt kan kombinere informasjonen for gjenbruk i andre tjenester eller mobilappikasjoner.

Ved Universitetet i Bergen har man satset på av fritt tilgjengelige maskinlesbare datasett, og som et resultat har en tjeneste som automatisk kollisjonssjekker emner og mye mer oppstått gjennom frivillige prosjekter.

Et API bør derfor etableres, og det bør etableres en tilhørende portal på et godt synlig domene (for eksempel data.uio.no) som forklarer bruk og linker til tjenester og applikasjoner som bruker APIet.

Studentparlamentet ved UiO ber UiO om følgende:

  • UiO må tilgjengeliggjøre informasjon fra sine nettsider på en måte som gjør at studenter og andre interesserte kan gjenbruke informasjonen i nye applikasjoner og tjenester.
  • Et API bør lages, og tilbys med en lisens som tilbyr fri gjenbruk for ikke-kommersielle formål.
Publisert 5. mars 2015 13:12
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere