Studentprotestene i Amsterdam

Studentparlamentet ved UiO vedtok 4. mars 2015 en resolusjon om studentprotestene i Amsterdam.

I to uker har en gruppe studenter ved Universitetet i Amsterdam protestert mot de stadige kuttene og nedprioriteringene av humaniorafagene. Den nyopprettede organisasjonen «Det nye universitetet» brøt seg inn i ett av hovedbyggene ved humaniorafakultetet fredag 13. februar. De har siden okkupert bygget i protest mot finansieringen og krever radikale demokratiske endringer ved universitetets administrasjon.

De siste 20-30 åra har høyrere utdanning gjennomgått omfattende strukturelle endringer. Forretningslivets markedsprinsipper er gjeldende, og myke fagdisipliner taper terreng og økonomisk støtte sammenlignet med harde fagdisipliner som realfagene. Dette er en del av New Public Management-bevegelsen, og har til hensikt å effektivisere typiske statlige funksjoner gjennom privatisering og kapitalisering av tjeneste. Målinger og resultater blir i fokus fremfor faktisk læring, noe vi også har kjent på i Norge ved innføringen av PISA-testene.

Etter to uker med protester øker nå støtten til studentene i Amsterdam, særlig etter at universitetsstyret har trukket organisasjonen til retten, for å kriminalisere protestene.

  • Studentparlamentet støtter studentene i Amsterdams kamp for å hindre nedprioritering av humaniorafagene og sin rett til å bli hørt.
Publisert 5. mars 2015 13:23
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere