Studiepoengskompensasjon

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo krever studiepoengskompensasjon for tunge verv i store studentforeninger. I dag f�r man i beste fall en attest for � vise til det arbeidet man har lagt ned i forenings- og ledelsesarbeid. Dette er store og viktige roller og det er vitalt for studentmilj�et i Oslo at man til en hver tid har flinke, kompetente og engasjerte mennesker i disse vervene. Uttelling for foreningsarbeid gjennom studiepoeng vil frigj�re mye tid og samtidig sikre at lederne har tilstrekkelig kompetanse.  Det vil ogs� gj�re det mulig for flere av disse og vie seg til vervene og likevel f� stipend fra l�nekassen.

UiO burde satse mer p� � f�lge opp ledere og styrer i de st�rre, frivillige foreningene, for b�de � sikre at det psykososiale tilbudet er stabilt, men ogs� for � sikre at de som innehar tunge verv innehar den kompetansen som beh�ves for � lede st�rre organisasjoner.

Studentparlamentet krever at det skal opprettes et emne for foreningsledere/styrer som inkluderer noen intensivkurs om �konomi, organisasjonsl�re, juss og ledelse, psykologi etc. og der hovedvekten er p� drift av egen forening.  La faget v�re mulig og relevant for alle studieretninger ved UiO.  Hvilke verv som premieres avgj�res av L�ringsmilj�utvalget.

Vedtatt av Studentparlamentet 22.03.2011

Publisert 23. mars 2011 09:35 - Sist endret 14. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere