Etiske retningslinjer for universitetet

Studentparlamentet krever etiske retningslinjer for universitetet!

H�sten 2009 lovte rektor at universitetet i Oslo skulle utarbeide egne etiske retningslinjer. Per dags dato foreligger det fortsatt ingen slike retningslinjer.

De fleste store selskaper i samme st�rrelsesordenen som UiO har en CSR-profil uten at de setter seg som m�l � v�re den samfunnsakt�ren som UiO �nsker � v�re. Dersom UiO skal v�re en aktiv samfunnsakt�r og kilde til endring , m� universitetet f� p� plass de manglede retningslinjene.

Studentparlamentet i Oslo mener at UiO skal v�re et samfunnsengasjert universitet som v�ger � opptre som en etisk premissleverand�r.

Studentparlamentet krever at Universitetet i Oslo innen utgangen av v�rsemesteret 2011 skal ha p� plass en etisk plattform hvor det gj�res rede for hvilke typer  akt�rer UiO �nsker � samarbeide med og hvilke man �nsker � avst� fra � samvirke med. Etiske retningslinjer skal ogs� gjelde UiO sine pengefond

Vedtatt av Studentparlamentet 16.11.2010

Publisert 19. nov. 2010 13:39 - Sist endret 14. nov. 2013 09:11
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere