2010

Publisert 19. nov. 2010 13:39
Publisert 19. nov. 2010 13:37
Publisert 19. nov. 2010 13:35
Publisert 13. okt. 2010 15:23

Studentparlamentet vedtok 28. september 2010, i sammenheng med høring til UiOs forskrift for studier og eksamen, denne resolusjonen om bedre oppfølging av masterstudenter. Resolusjonen setter fokus på tilretteleggingen for masterstudneter til å gjennomføre studiene på normert tid.

Publisert 10. nov. 2009 13:26

15. oktober 2009 vedtok SP at man ønsker mulighet til å gjennomføre opptak enten med lyd eller bilde på muntlig eksamen for å gjøre det mulig å klage på muntlig eksamen

Publisert 10. nov. 2009 13:20

Studentparlamentet ønsker at Israelske myndigheter skal frigi menneskerettighetsforkjemperen Mohammed Uthman fra politisk fangenskap. Denne resolusjonen ble vedtatt på SP møte 24.09.09

Publisert 10. nov. 2009 13:11

På samme måte som de ansatte ved UiO har et verneombud ønsker Studentparlamentet at studentene skal få et eget ombud, kalt Studentombud.