Resolusjoner

Her vil resolusjoner som vedtas av Studentparlamentet legges ut fortløpende. Resolusjoner er forslag vedtatt av Studentparlamentet som gjelder politiske saker som man ønsker et spesielt fokus på, som er dagsaktuelle, eller som er ny politikk som studentparlamentet ikke har politikk på fra før.

Publisert 5. mars 2019 14:05
Publisert 29. jan. 2019 15:39
Publisert 19. nov. 2018 14:22
Publisert 19. nov. 2018 14:17
Publisert 23. okt. 2018 14:47
Publisert 23. okt. 2018 14:43
Publisert 17. apr. 2018 14:56
Publisert 17. apr. 2018 14:44
Publisert 13. okt. 2017 12:55
Publisert 13. okt. 2017 12:55
Publisert 13. okt. 2017 12:51
Publisert 10. apr. 2017 11:37
Publisert 10. apr. 2017 11:35
Publisert 7. apr. 2017 16:55
Publisert 7. apr. 2017 16:54
Publisert 7. apr. 2017 16:52
Publisert 7. apr. 2017 16:49
Publisert 27. feb. 2017 11:12
Publisert 27. feb. 2017 11:01
Publisert 9. feb. 2017 16:59
Publisert 2. des. 2016 15:42
Publisert 2. des. 2016 15:42

 

 

Publisert 2. des. 2016 15:38
Publisert 2. des. 2016 15:37
Publisert 28. okt. 2016 11:49

27.10.2016 vedtok Studentparlamentet en resolusjon om studiestøtteordningene