Høringssvar - Side 2

Publisert 17. juli 2013 14:50

IHR Eksamen omhandler hele prosessen forbundet med eksamen som planlegging, gjennomføring og etterarbeid i forbindelse med eksamensavviklingen. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Plangruppen for IHR Eksamen 15. mars 2013

Publisert 17. juli 2013 14:40

NSOs prinsipprogram fungerer siom øverste politiske strategiske dokument. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Prinsipprogramkomitéen 18. oktober 2012.

Publisert 17. juli 2013 14:35

Organisasjonsgjennomgangen skal evaluere og komme med forslag til forbedringer for NSO som organisasjon. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Komité for Organisasjonsgjennomgang 02. november 2012

Publisert 17. juli 2013 14:29

"Akademisk, attraktiv og allsidig" skulle være plattformen for ph.d-utdanningen ved UiO. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Prosjektleder Berit Hylleseth 02. november 2012.

Publisert 17. juli 2013 14:15

Den velferdspolitiske plattformen til NSO regulerer velferdspolitikken til NSO og gjelder for 3 år. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Komité for Velferd og likestilling i NSO 17. september 2012.

Publisert 17. juli 2013 14:11

IHR: roller og ansvar skal bestemme hvilket nivå avgjørelser på universitetet skal tas på. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Universitetsdirektøren og Prosjektdirektøren for IHR 27. septemper 2012.

Publisert 17. juli 2013 14:02

IHR-innpassning skal forenkle prosessen med å få fag godkjente etter utvekslingsopphold. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til IHR plangruppen for rutineendringer i godkjennings-og innpassingsarbeid 27. september 2012.

Publisert 12. juli 2013 09:16

IHR-prosessen skal forenkle og effektivisere for å spare inn penger på den administrative driften av UiO, denne delen av IHR-prosessen skal forenkle innveksling og utveksling. Studentparlamentet svarte på høring til IHR Plangruppen for inn og utveksling på 27. september 2012.

Publisert 12. juli 2013 09:04

Gjennom IHR-prosessen skal UiO vurdere organisering og standardisering av Universitets IT-virksomhet. Studentparlamentet sendte høringssvar om dette til Universitetsdirektøren og Prosjektdirektøren for IHR 28. september 2012.

Publisert 12. juli 2013 08:53

Mandat for studentombud er studentombudets styringsdokument ved UiO. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Enhet for internrevisjon 27. september 2012.

Publisert 11. juli 2013 16:53

Innspill til høring om NSOs Prinsipprogram. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Prinsipprogramkomiteen 28. januar 2010.

Publisert 11. juli 2013 16:20

NOU 2011:6 ser på finansieringssystemet for forskning. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til utvalget 03. november 2011.

Publisert 11. juli 2013 16:00

Utredningen ser på opphavsrettigheter ved Universitetet. Studentparlamentet leverte høringssvar til Sejersted 2-utredningen 12. august 2011.

Publisert 1. okt. 2010 11:00

Forskrift om studier og eksamen ved UiO fastsetter reglementet rundt studenter og studierett, eksamen, vitnemål med mer. Studentparlamentet leverte vårt høringssvar til UiOs Studieavdeling 1. oktober 2010.

Publisert 11. nov. 2009 15:24

Høring ser på Studenthånboka 2010. Studentparlamentet sendte inn sitt høringssvar 11. november 2009.

Publisert 11. nov. 2009 15:16
Publisert 11. nov. 2009 15:11

Høring om endring i forskrift om opptak til høyere utdanning. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Studieavdelingen 11. november 2009.