Ny organisering av Det praktisk-telogiske seminar

Studentparlamentet takker for mulighet til å komme med innspill til høringen.


Studentparlamentet ved UiO støtter forslaget om å overlate fastsetting av kvalifikasjonskrav for tilsetting og ordinasjon av prester i Den norske kirke til Kirkemøtet. Vi støtter også Kulturdepartementets syn på at det ikke lenger er naturlig for staten å ha ansvar for en institusjon som Det praktisk-teologiske seminar. Vi mener videre at det, på bakgrunn av krav om medlemskap i DnK, er like unaturlig at en offentlig institusjon som Universitetet i Oslo skal overta ansvaret.


I dag er Det praktisk-teologiske seminar integrert i studieløpet mot graden cand.theol, men blir finansiert gjennom KUDs budsjetter. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo mener det bryter med prinsippet om lik rett til utdanning hvis forslag om innlemming av Det praktisk-teologiske seminar i Universitetet i Oslo blir vedtatt. Det er ikke akseptabelt at en offentlig institusjon som Universitetet i Oslo skal ha studier som ekskluderer studenter med et annet livssyn. Lik rett til utdanning, og derunder muligheten til å studere emner, gitt karakterkrav og progresjon i utdanningen, skal være et tilbud til alle, uavhengig livssyn eller medlemskap i trossamfunn. Studentparlamentet mener det må vernes om institusjonens akademiske frihet, og at cand.theol-graden må være åpen for alle studenter uavhengig medlemskap i trossamfunn.


Dersom kravet om medlemskap i Dnk fjernes, ser vi positivt på den institusjonelle integreringen av Det praktisk-teologiske seminar til UiO. Vi mener det vil styrke det praktisk-teologiske og dermed gi et bedre læringsmiljø.

Publisert 30. juli 2015 13:53
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere