Høring til velferds- og likestillingspolitisk komité i NSO

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til den velferdspolitiske plattformen til Norsk Studentorganisasjon.

 

Vi anser vår politikk ivaretatt av høringssvaret til Velferdstinget i Oslo og Akershus. Vi ønsker imidlertid å utfylle på tre punkter.

 

Nytt punkt: 3.1.9 Studenter med lærevansker

Studenter med lærevansker skal ha en egen studiefinansieringsordning i lånekassen. Utdanningsinstitusjonene må tilby god rådgivningstjeneste for studenter med lærevansker, og det må være større fokus på tekniske hjelpemidler. Informasjon om tilrettelegging må være utfyllende og lett tilgjengelig. Studenter som starter på en høyere utdanningsinstitusjon må få tilsendt informasjon om tilretteleggingstilbud før studiestart.

 

5.1 Psykisk helse

Alle utdanningsinstitusjoner skal tilby lavterskel psykologtilbud. Syke studenter og studenter på vei tilbake i studier etter sykdom skal velge obligatorisk undervisning først. Utdanningsinstitusjonene skal innføre forbyggende tiltak mot psykiske plager.

 

6.6 internasjonale studenter

Vi er uenige i at dette skal strykes fra plattformen.

Publisert 22. jan. 2016 17:05 - Sist endret 22. jan. 2016 17:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere