Høring om revidert Reglement for godkjenning av studentforeninger

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo (SP-UiO) takker for muligheten til å svare på høring om revidert Reglement for godkjenning av studentforeninger. SP-UiO støtter forslagene som ligger til grunn, bortsett fra enkelte innspill til endringer.

 

Pkt. 5.3. a. Student og UiO tilknytning:

Vi stiller oss tvilsomme til kravet om at 80 % av medlemmene i alle foreninger skal være studenter. Det er spesielt for fest- og kjellerforeninger at vi ser et problem med dette kravet. Et medlemskap hos en kjellerforening gir gratis inngang resten av semesteret og gir dermed incentiver for å komme tilbake på andre arrangementer. 80 % kravet kan føre til at man må nekte ikke-studenter medlemskap som videre vil gi tapte pubinntekter for foreningen. Overskuddet til kjellerforeningene går

tilbake til UiO-studentene i form av flere og bedre arrangementer. Vi mener derfor at det er til studentenes beste at kjellerforeningene fritas fra dette kravet.

 

Pkt. 5.3. c. Student og UiO tilknytning:

Det finnes eksempler på foreninger på UiO som har blitt startet opp eller opprettholdt av ikke-studenter, tidligere studenter eller studenter fra andre læresteder, og dermed i en periode har hatt under 50 % UiO-representasjon i styret. Vi mener at et krav om 50 % representasjon i styret kan være ødeleggende for nye og potensielt gode foreninger for UiO.

 

5.3.d. Bruk av studentnummer i medlemslister:

Vi forstår det slik at formålet med dette forslaget er å kontrollere hvor mange av medlemmene i en forening som er studenter ved UiO. Dette ser vi som relativt uproblematisk for en vanlig forening. For kjellerforeningene kan dette derimot føre til et veldig feil bilde av deres medlemsmasse, da medlemmene registreres ved inngangspartiene til deres lokaler under arrangementer. Studenter som har glemt studentlegitimasjon må nødvendigvis bli registrert som ikke-studenter.  I tillegg til at det skapes et urealistisk bilde av medlemsmassen, vil det kreve enorme ressurser fra foreningene dersom dette skal gjøres manuelt under arrangementer med stor pågang. Dersom UiO skaffer utstyr og programvare til foreningene som kan brukes til registrering av studentnummer kan ressursproblemet løses, men dette løser selvfølgelig ikke problemet med feil fremstilling av medlemsmasse. Vi støtter derfor ikke dette punktet.

 

Med vennlig hilsen

Studentparlamentet ved UiO

Publisert 23. feb. 2016 15:50 - Sist endret 23. feb. 2016 15:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere