Forslag til endringer i forskrift og opptak til høyere utdanning

Studentparlamentet takker for mulighet til å komme med innspill til høringen.


Studentparlamentet ved UiO støtter de foreslåtte forsøksordningene med alternative opptakskrav og tilhørende endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning. Vi mener at å stille strengere krav til studentens kunnskap om matematikk innen fag hvor dette er nødvendig for gjennomføring av graden er positivt og vil skape bedre forutsetninger for mestring, ,ettersom flere av realfagene blir mer beregningsbaserte. Vi vil allikevel sette spørsmålstegn ved forslaget om en ‘felles forsøksordning’. Dette kan tolkes som at departementet foreslår at opptakskravene om R2-matematikk skal gjelde for alle realfagsprogrammene. Et såpass drastisk tiltak kan skade søkertallene til realfag, og er ikke nødvendig for programmer med mindre komplisert matematikk. I alle tilfelle er setningen uklar og bør presiseres tydeligere.


Studentparlamentet støtter forslag om mulighet til å gjennomføre opptaksintervjuer for kandidater til lærerutdanninger, og synes det er positivt at institusjonen selv skal få definere hvordan intervjuet brukes i opptaket.


Studentparlamentet har ingen kommentarer til de øvrige endringene og forsøksordningene, men stiller seg generelt positive til alternative opptakskrav ved studier.

Publisert 22. jan. 2016 15:14 - Sist endret 22. jan. 2016 15:14
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere