Endring i rammeplan for lærerutdanningen

Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo takker for muligheten til å komme med innspill til endring i forskrifter om rammeplan for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning – Tiltaksplan for å bekjempe vold og seksuelle overgrep på barn og unge. 

Endringene som blir foreslått i § 2. Læringsutbytte i forskriftene om rammeplanene for barnehagelærerutdanning, lektorutdanning, faglærerutdanning, yrkesfaglærerutdanning og praktisk pedagogisk utdanning tar opp et viktig tema som bør stå sterkere i dagens lærerutdanning. For å bli gode og trygge lærere som kan hjelpe barn når de er på sitt mest sårbare, er det viktig at utdanningsinstitusjonen gir en god opplæring i de situasjonene en utdannet lærer vil kunne møte i sitt yrke. Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo støtter derfor endringene av § 2. Læringsutbytte i alle nevnte forskrifter om rammeplan.

Publisert 22. jan. 2016 17:05
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere