Innspill til utformingen av masterplanen

Studentparlamentet vil takke for muligheten for å komme med innspill til utformingen av masterplanen.

Studentparlamentets ønsker og visjoner for masterplanen kan deles opp i tre deler: Et grønt universitet, nærhet mellom studenter og vitenskapelige ansatte og det vi kaller digital hverdag 2.0.

Miljø: Klimautfordringene vi står ovenfor er enorme og det er essensielt at alt bygnings-, vedlikeholds-, og restaureringsarbeid foretas med et klart mål om å fremme miljøvennlige løsninger. Kildesortering og nullutslipps- eller plussbygg er viktig i denne sammenhengen.

Studentparlamentet ønsker at mer av undervisningen skal foregå i mindre grupper og i tettere samarbeid med de vitenskapelig ansatte. Mindre undervisningsgrupper og forskningsaktiv undervisning stiller en del krav til utformingen av både enkeltbygg og campus som helhet. Det bør legges til rette for en økt satsning på seminarrom, grupperom og sosiale og faglige møteplasser som legger til rette for god kontakt både studenter i mellom og mellom studenter og de vitenskapelig ansatte. Det er viktig at det er så lett som mulig å legge opp til små undervisningsgrupper. Om man havner i situasjoner der man ikke kan ha små undervisningsgrupper på grunn av mangel på egnede rom er dette meget uheldig.

Det bør også sees på hvordan man legger opp til kontakt mellom studenter og ansatte på kontorer. Enkelte steder er mastersalslesesaler og de vitenskapelig ansattes i kontorer rett ved siden av hverandre, mens de andre steder sitter i helt forskjellige bygg. I denne sammenhengen er det dessuten viktig, særlig for de studenttillitsvalgte lokalt, at hvert fakultet har tilstrekkelig med arealer for undervisningsaktivitet og sosiale møteplasser i tillegg til kontor og møterom for ansatte, slik at studentene får en tilknytning til sitt eget fakultet og sitt eget fagmiljø. På enkelte av instituttene er dette en utfordring i dag, blant annet UV og TF.

Studievaner, studieteknikker og læremidler er i hurtig forandring. Dette krever at vi legger til rette for det vi har kalt «digital hverdag 2.0». Dette går ut på at digitale studier går langt utover stasjonære datamaskiner på lesesaler. Studentene bruker i større og større grad Padder og bærbare PCer til å ta notater og de har kalender og oversikt over sine seminarer og forelesninger på mobilen. Det er viktig at man sikrer gode lademuligheter på alle lesesaler, forelesningssaler, seminarrom og sosiale møteplasser. Det må være tilgang til trådløst internett overalt på campus, og alle forelesningssaler og seminarrom må ha gode muligheter for opptak til bruk i podcasting.

I tillegg til disse tre punktene ønsker studentene et pilotprosjekt for en døgnåpen lesesal på UiOs campus. Dette vil være et godt tilbud for studenter med en annen hverdag eller døgnrytme enn det som er normen.

Vi har også et prosjekt på gang for å få skaffet en stasjon for bysykler på campus. Dette faller kanskje ikke innenfor masterplanen, men vi håper at det legges til rette for utvikling av et bysykkelnett som knytter sammen SiOs studentboliger og de forskjellige campus i byen.

Publisert 2. mars 2015 17:17 - Sist endret 2. mars 2015 17:17
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere