Høringssvar om skolepenger for internasjonale studenter

Studentparlamentet takker for muligheten til å komme med innspill til høringen.

Studentparlamentet mener innføring av skolepenger for internasjonale studenter er et klart brudd på gratisprinsippet. Lik rett til utdanning skal ikke kun gjelde innenfor Norges grenser men være et allment tilbud til alle, uavhengig av nasjonalitet. Prinsippet om gratisprinsippet er det argumentet studentparlamentet mener veier tyngst i denne saken men vi mener også at forslaget også har lite praktiske fordeler.

Som det påpekes i KDs eget høringsnotat gikk antall søkere fra tredjeland kraftig ned da tilsvarende tiltak ble innført i våre naboland. Om målet er å tiltrekke seg de beste studentene er det en dårlig ide å begrense søkergruppen som kan tas opp. Vi mener ikke at betalingsevne er en god indikator på kvaliteten til søkerne.

Et utdanningen i Norge er gratis skal ikke være argumentet for å studere i Norge. Vi mener likevel at Norge allerede har utfordringer med tanke på et høyt prisnivå som gjør at å gjøre det enda dyrere å studere vil gi et urettferdig konkuransefortrinn for land med lavere prisnivå enn Norge. Om UiO skulle innføre skolepenger for internasjonale studenter i tråd med det KD har kuttet kan søkere fra tredjelandssøkere fort ende opp med å betale en sum som ville være tilsvarende det man betaler på Stanford. Prisøkningen ville dermed medføre at gode søkere som står mellom UiO og et Ivy League universitet rasjonelt kan velge Ivy League ut i fra økonomiske årsaker.

Studentparlamentet oppfatter også et stort innslag av internasjonale studenter som en meget verdifull ressurs for et universitet og et samfunn. Internasjonale studenter bringer med seg nye perspektiver fra andre fagmiljøer enn de vi har i Norge og bygger broer mellom våre land. Noen blir værende i Norge, får seg jobb her og styrker mengden utdannet arbeidskraft som blir nødvendig i byggingen av kunnskapssamfunnet. De som drar hjem tar med seg bånd de båndene de har knyttet til Norge og blir ambassadører for den kulturen de har tilegnet seg under sitt studieopphold. 

Publisert 2. mars 2015 14:59
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere