Høringssvar om evaluering av kvoteordningen

Studentparlamentet takker for anledningen til å komme med innspill til høringen om evalueringen av kvoteordningen.

Studentparlamentet mener kvoteordningen er et viktig tiltak både for internasjonaliseringen her hjemme og solidaritet på tvers av landegrenser. Samtidig trekker evalueringen frem aspekter som kvoteordningen i større grad kunne være en drivkraft for. Opprettelse av internasjonale fellesgrader ser studentparlamentet på som et viktig tiltak for å fremme internasjonalisering og kvalitet i utdanningen. Evalueringen trekker fram at kvoteordningen ikke er så viktig i å drive frem internasjonale fellesgrader som den kunne ha vært og dette mener vi er uheldig. Fellesgrader vil ikke bare ha en verdi for studentene som kommer på kvoteordningen men samarbeidet mellom UiO og partnerinstitusjonene kan gi muligheter for samarbeid også på forskning og utdanning.

Studentparlamentet stiller seg også positive til forslaget om et mer konsentrert fokus på de landene Norge har tette bånd til fra før gjennom bistandsarbeid eller handel. Skal man få til fellesgrader eller sandwichgrader slik rapporten foreslår er det viktig at man setter inn støtet der man allerede har en infrastruktur for samarbeid på tvers av landegrensene og at man fokuserer sin innsats der den kan gjøre mye nytte.

Til sist vil studentparlamentet gi sin helhjertede støtte til forslaget om å aktivt oppfordre flere kvinner til å søke på plassene i kvoteordningen. Vi tror dette kan være et viktig tiltak for likestillingen i landende studentene vender tilbake til.

Publisert 2. mars 2015 14:50 - Sist endret 2. mars 2015 14:50
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere