Høring om NOU 2014:5 MOOC til Norge

Studentparlamentet takker for muligheten til å komme med innspill til høringen.

Massive, åpne nettkurs har sett stor vekst utenfor Norge, og flere norske universiteter og høyskoler, inkludert UiO, utvikler nå slike tilbud. MOOC-er har flere fellestrekk med fleksibel og nettbasert undervisning ved måten de tilbys til «off campus»- studenter, men tilbys til forskjell åpent og gratis på nettet. For å oppnå dette designes MOOC-er slik at de skalerer med antall studenter, og kan dermed støtte flere hundre tusen studenter.

Gratisprinsippet
I kapittel 16 (Gratisprinsippet og egenbetaling) mener utvalget at norske MOOC-tilbud i utgangspunktet skal være gratis, men sier det samtidig ser det som hensiktsmessig at dagens regelverk også gir rom for å kreve egenbetaling. Studentparlamentet mener gratisprinsippet er det fremste midlet for å oppnå prinsippet om lik rett til utdanning, og at unntaket i egenbetalingsforskriften ikke bør anvendes for UiOs MOOC-tilbud.

Åpne læringsressurser
I kapittel 12 (Opphavsrett og åpen tilgang) anbefaler utvalget at det stimuleres til produksjon av åpne læringsressurser (Open Educational Resources (OER)). Offentlig finansiert undervisning og forskning bør være offentlig tilgjengelig. Om læringsressurser publiseres åpent vil andre kunne være med på å videreutvikle disse og bruke disse i egen undervisning og til egen læring uten å betale en lisens. Studentparlamentet mener man i større grad bør oppfordre til og legge til rette for at ansatte og studenter publiserer læringsressurser åpent.

Nye pedagogiske vurderings- og eksamensformer
I kapittel 10 (Kvalitet og læringsutbytte) anbefaler utvalget at institusjonene prøver ut nye pedagogiske vurderings- og eksamensformer. Studentparlamentet ønsker en økt bruk av varierte vurderingsformer, og i en MOOC har man helt andre muligheter til å gjøre vurdering enn i et tradisjonelt emne.

Publisert 2. mars 2015 17:09
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere