Høring om DNS sin mulige flytting fra Chateau Neuf

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til høringen.

Generelt
For Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er foreningene ved UiO en essensiell del av studentbevegelsen. Dere utgjør et viktig supplement til det faglige gjennom å være en arena hvor vitenskapelige ansatte og studenter kan møtes på likefot, og er essensielt for å sikre en god studenttilværelse. Studentparlamentet mener derfor at UiO i større grad bør benytte seg at både kjellerforeningenes og Det norske studentersamfunns spesialkompetanse samt støtter opp om deres arbeid.

Flytting
I nyhetsartikkelen høringsnotatet viser til for mer informasjon (Studentersamfundet på flyttefot, Universitas, 04.02.2015) skisseres fire mulige lokaler for DNS:

 • Slemdalsveien 15 (DNS’ nåværende lokaler)
 • Tullinløkka
 • Arne Garborgs plass 4 (Deichmanske hovedbiblioteks lokaler)
 • St. Olavs gate 32

Det er vanskelig å diskutere de tre alternative opp mot dagens lokale uten å vite mer enn adressene, og vi vil derfor ikke komme med noen anbefaling for eller imot flytting før det foreligger en utredning.

Forbedring
Vi ser en rekke forbedringslokaler til dagens lokale, og et stort potensielle med dagens plassering. Vi regner det som relevant for prosessen, da en flytting er en stor og krevende prosess med flere usikkerhetsmomenter. Generelt er det en utfordring at man i dag ikke trekker på langt nær nok studenter til DNS. Vi har derfor stilt oss spørsmålet «Hva kan gjøre at flere UiO-studenter vil bruke Studentersamfundet sitt tilbud?».

 • Dagens inngangsparti fremhever ikke hvilket yrende foreningsliv som finnes på Neuf.
  Hadde det vært mulig å synliggjøre foreningene bedre fra utsiden? Og kunne kontorene og møterommene som i dag befinner seg i første etasje byttet plass med plass til foreninger?
 • Bedre lokaler for møter, faglige arrangementer og debatter.
  Studentparlamentet ved UiB bruker Kvarteret en god del. I februar 2014 forsøkte vi å avholde et av våre møter på Neuf, og det mest egnede lokalet for et møte med omkring 50 mennesker var i Betong. Lokalet var dessverre lite egnet for et parlamentetsmøte. Å tilby et møtelokale egnet for slike møter ville kunne bringe mer politikk til Neuf, og gjøre politikken mer tilgjengelig for studenter flest. Lokalene som for eksempel Litteraturhuset avholder debatter i er ikke på størrelse med Betong, og er derfor en langt bedre arena for debatt. Trolig vil husets debattforening, Kulturutvalget, også nytte godt av et slikt lokale.
 • Bedre kollektivtransport mellom studentbyene og Chateau Neuf.
  Kollektivtilbudet fra sentrum til flere av studentbyene på kveldstid har blitt de siste årene, og er den kanskje største problemstillingen som flytting vil kunne bedre. Det må imidlertid være mulig å tilpasse kollektivtilbudet dagens lokasjon, slik at flere studenter kan bruke dagens studenthus på kvelden.
 • Tilgang på uteområdet.
  Vil de tre alternativene gi samme mulighet for uteservering som man har i Glassbaren, og mulighet til å holde utendørsfestivaler som Oktoberfest eller fadderuker?
 • Lokk over Majorstua og Kunnskapsbyflaket Blindern.
  En av utfordringene med dagens plassering er at den ble valgt med forventning om at Blindern campus skulle bygges ut i retning Majorstuen, mens det motsatte siden har skjedd. Plan- og bygningsetaten ser på muligheten for å legge lokk over t-banesporet. Planene er noe frem i tid (byggestart omkring 2022), men vil da gjøre hele området rundt stasjonen langt mer attraktivt enn i dag. Framtidsplanene til Eiendomsavdelingen ved UiO ser på mulighetene for en byutvikling for campus blir en mer integrert del av byen, og en av fremtidsvisjonene er «Kunnskapsbyflaket» hvor området mellom Majorstua og Blindern utgjør en kunnskapsbydel. Man trenger imidlertid ikke å se på visjoner og planer flere tiår frem for å si at området rundt Chateau Neuf vil se en positiv utvikling; allerede om noen år vil det komme flere hundre studentboliger i Blindernveien 6, omkring 750m fra Chateau Neuf.

Vi svarer gjerne på en ny høring når man har mer konkret informasjon om ulike alternativer, og ønsker komitéen lykke til med det videre arbeidet!

Publisert 21. mai 2015 15:03 - Sist endret 30. juli 2015 13:39
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere