2013-14

Publisert 10. des. 2013 14:04

Den 21. november ettergodkjente Studentparlamentet høringssvar om studentkulturpolitisk dokument til Velferdstinget.

Publisert 10. des. 2013 14:00

Studentparlamentet ettergodkjente 21. november 2013 høringssvar om Reglement for Velferdstingets tildeling av semesteravgiftsmidler til Studentdemokratier i Oslo og Akershus.

Publisert 29. okt. 2013 13:13

Fag- og forskningspolitisk komité i Norsk Studentorganisasjon (NSO) er i gang med en revisjon av organisasjonens plattform om organisering og dimensjonering av høyere utdanning. Studentparlamentet ved UiO sendte inn høringssvar til fag- og forskningspolitisk komité 14. oktober 2013. 

Publisert 29. okt. 2013 13:04

Kunnskapsdepartementet har foreslått en rekke endringer i universitets- og høyskoleloven. Studentparlamentet sendte inn sitt høringssvar til UiO 11. oktober. Høringssvaret blir vedlagt UiOs høringssvar som sendes inn innen 1. november.