Høringssvar om Velferdspolitisk plattform

Den velferdspolitiske plattformen til NSO regulerer velferdspolitikken til NSO og gjelder for 3 år. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Komité for Velferd og likestilling i NSO 17. september 2012.

Hei!

Vi takker for muligheten til å komme med innspill til den nye velferdspolitiske plattformen til NSO.

Selve oppsettet til plattformen virker bra. Så har vi ved Studentparlamentet ved UiO noen forslag til endringer i selve teksten og hva vi skal kreve.

Aller først vil jeg si at vi må ikke være redd for å kreve noe som vil koste eller som vil bli sett på som kravstort.

 

Nytt punkt etter 3.1.1 som heter 3.1.1.2:

”Lånekassen er og skal fortsette å være den beste modellen for studiefinansiering. Derfor må KD med 10 års mellomrom utrede deres drift.”

 

Punkt 3.1.3, første avsnitt, til første punktum: Endre slik at setningen lyder:

”Studiestøtten skal normalt uttbetales skjevt over 11 måneder, men det skal være mulig for studenter og velge flat utbetaling innenfor en ramme på 11 måneder.

 

Punkt 3.1.5, første avsnitt, etter første punktum: Endre slik at setningen lyder:

” Denne skal reguleres i takt med normal lønnsvekst hvert år og inntekten i sommermånedene skal ikke gjelde inn under inntektskravet.

 

Punkt 3.1.6, første avsnitt:

Stryk siste setningen.

 

Punkt 3.1.6, andre avsnitt, etter andre punktum: Endre 400 kr pr strekning til 200 kroner pr strekning.

 

Side 10 ”NSO mener at:”, første punkt:

Endre punkt 3 til: Innteksgrensen må følge normal lønnsvekst og inntekten i sommermånedene skal ikke gjelde inn under inntektskravet.”

Endre summen i punkt 4 til 200 kroner.

 

Punkt 4.1.1, første avsnitt:

Endre tallene: 20% til 30% og 1500 til 3000.

(Henholdsvis tredje og femte setning)

 

Side 12 ”NSO mener at:”

Endre punkt 2: (…) 30%

 

Med vennlig hilsen

Arbeidsutvalget

Studentparlamentet ved Universitet i Oslo

Av Ådne Hindenes
Publisert 17. juli 2013 14:15 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere