Høringssvar om mandat for studentombud

Mandat for studentombud er studentombudets styringsdokument ved UiO. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Enhet for internrevisjon 27. september 2012.

Studentparlamentet takker for å kunne komme med innspill til studentombudets mandat.

Studentparlamentet synes mandatet inneholder det vi jobbet for å få gjennom i arbeidsgruppen forrige semester. Det som er viktig for oss er at studentombudet skal være en uavhengig bistandsperson for studentene slik at de kan få råd og hjelp i sine saker. Og dette ivaretas i dette mandatet. 

I punkt fem står det at studentombudet skal utarbeide en årsrapport som skal rapporteres til rektor. Det er ønskelig fra vår side at dette heller skal være halvårsrapporter. Grunnen til dette er at ledelsen av Universitetet burde høre om hva som skjer på de ulike fakultetene, slik at tiltak kan settes inn raskere. 

Ellers er dette et flott mandat som ivaretar studentenes interesser. 

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved UiO

Av Ådne Hindenes
Publisert 12. juli 2013 08:53 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere