Høringssvar IHR-utveksling

IHR-prosessen skal forenkle og effektivisere for å spare inn penger på den administrative driften av UiO, denne delen av IHR-prosessen skal forenkle innveksling og utveksling. Studentparlamentet svarte på høring til IHR Plangruppen for inn og utveksling på 27. september 2012.

Studentparlamentet ved UiO takker for muligheten til å komme med høringssvar på høringsdokumentet IHR-studier : Inn- og utreisende utvekslingsstudenter.

 

Høringsdokumentet har kommet med mange forslag for å forenkle prosessen rundt utveksling og innveksling. Disse forslagene oppleves som gode fra Studentparlamentets side.

I dokumentet vises det til at det i 2011 var 712 utreisende utvekslingsstudenter. Dette tallet er alt for lavt. Det står listet opp flere utfordringer under. Selv om det ikke for UiO er mulig å bestemme helt hvordan en søknadsprosess skal foregå siden det alltid er et annet universitet i andre enden, er det mye som kan, og må, gjøres her på Universitetet. Det kommer gruppen med mange gode forslag til. Elektroniske løsninger, levering av dokumenter kun en gang osv. Dette håper Studentparlamentet at UiO vil implementere så raskt som mulig.

Dokumentet beskriver en realitet hvor det  mangler kompetanse og prioritet for å nå målene i UiO sin Strategi for Internasjonalisering 2012-2014. Det er flere steder beskrevet at dette arbeidet ikke blir prioritert på instituttene og fakultetene, da ansatte ikke har nok kunnskap og fordi dette arbeidet er en så liten del av deres stillingsprosent. Derfor får ikke studentene den informasjonen de burde ha fått, avtalene blir ikke fulgt opp godt nok, og informasjonsarbeidet for å få flere på utveksling  mangler. Trass i at det lokalt ikke blir prioritert legger dokumentet til grunn at man skal beholde tredelingen på avtaleeier sånn som det er i dag. Dette er kanskje det beste, men det er en dårlig argumentasjon på hvorfor.

Det begrunnes kun med at det p.g.a. omfanget av avtalene  er behov for tre nivåer og at kjennskap til partnerinstitusjonene er en viktig oppgave. Det er det.  Men den kunnskapen er i følge dokumentet ikke tilstedet i dag, på den måten det burde. Hvis man samlet det sentralt, fikk flere ansatte som jobbet fulltid med dette, så ville det blitt prioritert. Det er viktig med nærhet, studentene må kunne dra på utvekslingsavtaler som gjelder deres respektive program og være tilnærmet sikker på at fagene deres blir godkjent etterpå, derfor er tanken om å ha de tre nivåene av avtaleeiere god. Men når det ikke fungerer i dag, når kunnskapen og oppfølgingen av de enkelte avtalene ikke blir gjort, kunne det vært interessant å diskutere om det burde sentraliseres.   Da  kunne man  sikret prioritering, forhåpentligvis mer kunnskap og det er ett sted studenter trenger å henvende seg for å få info, som kan gjøre det lettere å promotere og få studenter ut på utveksling.

Det er i dokumentet forslått tiltak som avtaledag, opplæringsplan osv. Dette er viktige tiltak hvis man fortsetter med tre nivåer som i dag. De som jobber med dette lokalt må ha kunnskapen. Man burde høyne stillingsprosenten til de som jobber med dette viktige arbeidet så det ikke blir nedprioritert.

Det er ikke nevnt i dokumentet hvor mye av informasjonen som finnes på engelsk for de innreisende studentene, men det kan forhåpentligvis tas forgitt at all informasjonen er på engelsk, og at informasjonen på engelsk er utfyllende og riktig, ikke bare direkte oversatt fra norsk tekst, sånn at ingen detaljer og nyanser mangler. Det er nevnt i dokumentet at innreisende studenter melder seg opp i masse fag, og det er et så stort problem at man ønsker å sette en øvre grense for hvor mange poeng en student kan melde seg opp i. Det er også nevnt noen andre lignende eksempler på ting innreisende studenter gjør , som forvansker prosessen.  Dette kan være på grunn av språkvansker og manglende informasjon. 

Hvis alle forslagene i dokumentet blir gjennomført kommer utveksling og innveksling  til å bli enklere for studenter og ansatte,  og det vil bli  bedre organisert. Spesielt punktene om elektroniske innleveringer kan bedre veldig. Hvis tiltak 3 og 6 blir implementert er det viktig at man jobber tett opp mot fakultetene for å sikre at det er nok fag på engelsk til å dekke de utvekslingsstudentene man har gitt plass.

Til slutt vil vi peke på at det for Universitetet er veldig viktig å få studenter til å dra på utveksling, og få utenlandske studenter hit til Norge. Det er derfor viktig å alltid ha som prioritet at det skal være mest mulig brukervennlig for studentene.

Av Ådne Hindenes
Publisert 12. juli 2013 09:16 - Sist endret 17. juli 2013 13:58
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere