Høringssvar IHR Nettsted

IHR Nettsted skal se på organisering og hvordan nettstedet fungerer. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til Plangruppen for IHR Nettsted 15. mars 2013.

Studentparlamentet takker for muligheten til å komme med høringssvar angående  IHR-prosessen om organsieringen av UiOs nettsted.  Vi vil også takke for en grundig gjennomgang av UiOs utfordringer angående nettstedet. Det kommer tydelig frem at det må forbedres på flere områder for å nå ambisjonene for nettstedet.

 Angående de ulike tiltakene har vi ingen store formeninger om hvordan dette burde fordeles innad i organisasjonen. Vårt inntrykk av UiOs nettsted i dag er at studieinformasjonen på forskjellige steder i organisasjonen er ulikt plassert og har ulik informasjon. Dette gjør det vanskelig for studenter som tar fag på ulike enheter å navigere seg frem til informasjonen de trenger, og ikke minst kan bli usikre på hvilken informasjon som er gjeldende til ulik tid. Det viktigste for oss er at studieinformasjonen og sider som er ment for studentene skal være lett tilgjengelig og enkel å hente ut informasjon fra.  Derfor vil vi se det som hensiktsmessig at man oppretter fastsatte maler i organisasjonen, slik at disse sidene blir mest mulig like. Siden det er studentene og potensielle søkere som skal benytte seg av de studierelaterte sidene er det dermed viktig at dette gjøres noe med. I tillegg må man sikre at studieinformasjon er enkel å finne fra forsiden, og at selve plasseringen/nettstedskartet harmonerer fra fakultet til fakultet. Vi ser det også som kritisk at det er dette område det har blitt satt av minst resursser til, frem til nå.

Vi vil gjerne også ta opp en annet punkt som ikke er nevnt i høringsdokumentet, og dette er bruk av nynorsk på UiOs nettsted. Mållova stiller krav om at 25 % av alle tekster i offentlig forvaltning skal være på nynorsk, og nettsted faller inn under denne bestemmelsen. En rapport fra 2011 viser at kun 3,5 % av UiOs nettsider er på nynorsk, som dermed vil si at UiO bryter mållova. Dermed mener vi at det må settes inn ressurser for å løse dette så fort som mulig.

Nynorsk er heller ikke nevnt spesifikt i de språklege retningslinjene (http://www.uio.no/for-ansatte/arbeidsstotte/profil/sprak/), her blir norsk brukt konsekvent. Selv om det finnes en egen, utskilt handlingsplan for nynorsk, tror vi jo at ansatte som skal publisere på nett først og fremst setter seg inn i de generelle retningslinjene. Det bør stilles krav til ledere om at enheter oppfyller mållovens krav, og oversettingstjenestene og kurstilbud bør gjøres mer kjent. Kan oversettingstjenestene for eksempel gjøres kjent via ”For ansatte”-forsiden, der andre verktøy ligger tilgjengelig?

Vi ønsker dere lykke til med den videre prosessen, og håper dere vil ta med innspillene våre videre i arbeidet.

 

Med vennlig hilsen

Arbeidsutvalget
Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo

Av Ådne Hindenes
Publisert 17. juli 2013 14:53 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere