Høringssvar IHR-Godkjenning og innpassing

IHR-innpassning skal forenkle prosessen med å få fag godkjente etter utvekslingsopphold. Studentparlamentet sendte inn høringssvar til IHR plangruppen for rutineendringer i godkjennings-og innpassingsarbeid 27. september 2012.

Studentparlamentet ved UiO takker for muligheten til å komme med høringssvar på høringsdokumentet IHR-studier. For Studentparlamentet er dette en veldig viktig sak, det er for mange studenter som ikke får godkjent fag etter å ha vært på utveksling. I prinsippet burde UiO ikke ha utvekslingsavtaler med universiteter der man ikke kan garantere å godkjenne fagene så lenge studenten består de fagene den tar.

Dagens situasjon for ved godkjenning og innpassing av fag fra andre studiesteder både i Norge og i utlandet er ikke god nok. Det er store lokale forskjeller og saksehandlingen tar uforskammet lang tid. Dette har store konsekvenser for studentene. Det er derfor et stort hinder for å få til den grad av utveksling som man ønsker.

Hovedmålsettingene til sakstype 1-3 i høringsdokumentet er gode målsettinger, som absolutt burde implementeres. De anbefalte organiseringene fremstår som enkle og veldig gode.

Når det gjelder sakstype 4 og 5, er man ikke på noe viktig. UiO burde strebe etter å kvalitetssikre utvekslingsavtalene sine så forhåndsgodkjenning burde være mulig på de fleste av avtalene.  det kan være vanskelig å få til utenfor Europa og Nord-Amerika, men det er viktig for UiO å ha utvekslingsavtaler i hele verden. Studentparlamentet har stor forståelse for at det er vanskelig å kvalitetssikre alle avtalene og forhåndsgodkjenne alle, men det burde etterstrebes. dessuten er det viktig at vedtak om godkjenning eller ikke kommer raskt, og ikke trekker ut i flere måneder, som flere studenter dessverre opplever.  Om det er modell A, B eller C som er best egnet for dette er vanskelig å si. De fremstår alle sammen som gode. Men det er viktig at det kun er et sted studentene må søke om godkjenning, og ikke flere steder.

Med vennlig hilsen                                                                                

Arbeidsutvalget til Studentparlamentet ved Universitet i Oslo

Av Ådne Hindenes
Publisert 17. juli 2013 14:02 - Sist endret 13. nov. 2013 12:48
Legg til kommentar

Logg inn for å kommentere

Ikke UiO- eller Feide-bruker?
Opprett en WebID-bruker for å kommentere